Naša stranka | Inicijativa 50%

Inicijativa 50%

14.09.2020.

U sklopu ostvarenja jednog od ciljeva Naše stranke da na lokalnim izborima u oktobru 2016. godine ima 50% izabranih vijećnica u općinskim vijećima, nastao je projekat „Inicijativa 50%“.

Inicijativa 50% okuplja kandidatkinje, ali i ostale političke aktivistkinje Naše stranke, te ih kroz treninge, radionice i druge aktivnosti osposobljava za što efektivnije bavljenje politikom.

Na lokalnim izborima 2016. godine Naša stranka je imala ukupno 43% izabranih vijećnica, a historijski uspjeh postignut je samo dvije godine kasnije, na zadnjim općim izborima 2018. godine kada je Naša stranka, od ukupnog broja svih izabranih zastupnika/ca na svim nivoima, imala 61% žena.

Inicijativa 50% također radi i s aktivistkinjama iz nevladinog sektora, ali i šire, kako bi se ideja o ravnopravnoj rodnoj zastupljenosti proširila na sve segmente društvenog života u BiH.

Do danas, Inicijativa 50% izgradila je snažnu žensku političku mrežu unutar koje političarke jedna drugoj predstavljaju oslonac tokom političkog djelovanja.

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!