Naša stranka | Socijal-liberalna stranka u BiH

Kontakt

title image

Pišite nam o svemu što Vas zanima

Branilaca Sarajeva 5

71000 Sarajevo, BiH

+387 33 408 888

Lokalni odbori

Centar Sarajevo

Stari Grad Sarajevo

Novo Sarajevo

Novi Grad Sarajevo

Ilidža

Vogošća

Goražde

Zenica

Visoko

Breza

Kakanj

Kiseljak

Tuzla

Živinice

Lukavac

Gračanica

Bihać

Sanski Most

Bosanska Krupa

Ilijaš

Mostar

  • Ulica: Alekse Šantića br.2 a
  • Telefon: 036 830 428; 036 830 429
  • E-mail: [email protected]

Cazin

Velika Kladuša

Hadžići

Fojnica

Travnik