Naša stranka | Predsjednik
Predsjednik

Predsjednik

04.09.2021.

Edin Forto

Rođen je 1972. godine u Sarajevu. Radno iskustvo sticao je i u realnom sektoru. Obrazovao se u Bosni i Hercegovini i Sjedinjenim Američkim Državama gdje je 1999. godine na Univerzitetu Sjeverne Karoline diplomirao na smjeru Marketing i oglašavanje. Postdiplomske studije je pohađao na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku gdje je 2001. godine stekao zvanje magistra u oblasti međunarodnih poslova.

Edin Forto aktuelni je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Bio je i premijer Kantona Sarajevo od 2018. do 2020. godine, kao i od 2021. do 2023. godine. Član je Naše stranke od 2009. godine. Najznačajnije funkcije koje je u njoj obnašao bile su funkcija potpredsjednika i funkcija političkog direktora. Od 2014. do 2018. godine bio je zastupnik Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo kao i delegate u Domu naroda iz reda Ostalih.

Edin Forto je oženjen i otac dvoje djece.

Email: [email protected]
Telefon: 033 408 883

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!