Naša stranka | O nama

Naši mladi

Forum mladih Naše stranke (Naši mladi) osnovan je 2009. godine sa ciljem da politike Naše stranke približi mladima u Bosni i Hercegovini te da potrebe mladih približi Našoj stranci.
14.09.2020.

Inicijativa 50%

U sklopu ostvarenja jednog od ciljeva Naše stranke da na lokalnim izborima u oktobru 2016. godine ima 50% izabranih vijećnica u općinskim vijećima, nastao je projekat „Inicijativa 50%“.
14.09.2020.

O nama

Naša stranka je socijal-liberalna politička organizacija formirana 2008. godine.
14.09.2020.