Naša stranka | Socijal-liberalna stranka u BiH

Naši odbori

Glavni odbor

Glavni odbor Naše stranke u novom sazivu, izabranom na V kongresu Naše stranke, čine:

 • 1. Nihad Uk, predsjednik GO
 • 2. Anesa Karaselimović, potpredsjednica GO
 • 3. Amra Nadarević Vodenčarević, potpredsjednica GO
 • 4. Dževdet Huskić, potpredsjednik GO
 • 5. Adrijana Bilalović
 • 6. Amar Bungur
 • 7. Amela Hodžić
 • 8. Amela Kuskunović
 • 9. Amil Buljubašić
 • 10. Amir Husarić
 • 11. Anel Topalović
 • 12. Belma Škorić Avdić
 • 13. Bojan Farkaš
 • 14. Ćamil Osmanagić
 • 15. Dajana Mehikić
 • 16. Damir Jukić
 • 17. Dario Kajdić
 • 18. Dino Osmanović
 • 19. Dragan Mioković
 • 20. Edin Forto
 • 21. Emina Krupić
 • 22. Emir Bilalović
 • 23. Faris Šehović
 • 24. Jazid Bajrić
 • 25. Lejla Brčić
 • 26. Marcela Ravlija
 • 27. Medina Juhić
 • 28. Melća Đidelija
 • 29. Mirsad Čamdžić
 • 30. Mirsad Kadrić
 • 31. Mirzeta Kašić Lelo
 • 32. Mustafa Fazlić
 • 33. Nasiha Pozder
 • 34. Nermin Deljkić
 • 35. Pavle Krstić
 • 36. Predrag Kojović
 • 37. Robert Pleše
 • 38. Sabina Ćudić
 • 39. Samir Fazlić
 • 40. Sanela Klarić
 • 41. Saša Operhal
 • 42. Saud Karić
 • 43. Sead Đulović
 • 44. Selver Lojić
 • 45. Senada Škulj
 • 46. Senka Avdukić
 • 47. Slobodan Brkić
 • 48. Srđan Mandić
 • 49. Suad Dervišević
 • 50. Šeherzada Delić
 • 51. Šejla Kršić
 • 52. Timur Vilić
 • 53. Una Harčin
 • 54. Vesna Hadžiosmanović
 • 55. Vibor Handžić
 • 56. Zlatan Velić
 • 57. Zlatko Pajazetović
 • 58. Zvjezdan Karadžin
 • 59. Želimir Bukarić

Predsjedništvo

Predsjedništvo je najviše izvršno političko tijelo Naše stranke. Predsjedništvo po funkciji čine predsjednik/ca, potpredsjednici/ce, generalni sekretar/ka, te predsjednik/ca Glavnog odbora. U Predsjedništvo se bira i dodatnih 11 članova Naše stranke, od kojih pet (5) predlaže predsjednik/ca Naše stranke, pet (5) članova Glavnog odbora, a jednog/u (1) člana/članicu Forum mladih Naše stranke.

Predsjedništvo Naše stranke:

 • 1. Edin Forto, predsjednik
 • 2. Behija Kulović, potpredsjednica
 • 3. Vildana Bešlija, potpredsjednica
 • 4. Alen Girt, potpredsjednik
 • 5. Ćamil Osmanagić, generalni sekretar
 • 6. Nihad Uk, predsjednik Glavnog odbora
 • 7. Tibor Kovačević, predstavnik Foruma mladih Naše stranke
Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Naše stranke ima 5 (pet) članova/ica:

 • 1. Miomirka Melank, predsjednica
 • 2. Damir Operhal, potpredsjednik
 • 3. Boris Marinković
 • 4. Nataša Ibrahimagić
Etička komisija

Etička komisija Naše stranke ima 5 (pet) članova/ica:

 • 1. Lorenzo Ahmetović, predsjednik
 • 2. Maja Anzulović, potpredsjednica
 • 3. Aida Lihić
 • 4. Miodrag Jusić
 • 5. Zlatan Dizdarević
Kantonalni/regionalni odbori

Kantonalni odbor NS Sarajevo

 • 1. Vibor Handžić - v.d. predsjednik
 • 2. Asmir Merdžanović - potpredsjednik
 • 3. Boris Marinković - sekretar
 • 4. Adi Škaljić
 • 5. Adla Kupusović
 • 6. Ahmed Kosovac
 • 7. Aida Koluder Agić
 • 8. Aida Lihić
 • 9. Belma Škorić Avdić
 • 10. Darja Softić Kadenić
 • 11. Ejna Kadrija
 • 12. Hana Keč
 • 13. Jasmin Imamović
 • 14. Maja Anzulović
 • 15. Miomirka Melank
 • 16. Mirela Džehverović
 • 17. Mirsad Kadrić
 • 18. Nihad Uk
 • 19. Pavle Krstić
 • 20. Sanela Klarić
 • 21. Sara Arslanagić
 • 22. Timur Vilić
 • 23. Vildana Bešlija

KO TK

KO ZDK

 • 1. Emir Bilalović - predsjednik
 • 2. Azem Husika
 • 3. Behija Kulović
 • 4. Adrijana Bilalović
 • 5. Amil Buljubašić
 • 6. Nermin Deljkić
 • 7. Edin Hasaničević
 • 8. Boško Jefić
 • 9. Nedžad Hodžić

KO USK

 • 1. Selver Lojić - predsjednik
 • 2. Esma Delić
 • 3. Amil Medić
 • 4. Zlatko Pajazetović
 • 5. Dinko Keserović
 • 6. Selma Kendić
 • 7. Jasmin Hušić

Kantonalni odbor SBK

 • 1. Slobodan Brkić - predsjednik
 • 2. Oliver Jović
 • 3. Samir Aličković
 • 4. Neđad Kapidžić
 • 5. Hamza Hadžić
 • 6. Anel Topalović
 • 7. Berin Mušanović
 • 8. Sanel Džinić
 • 9. Leonard Miličević
 • 10. Selma Lušija
Lokalni odbori

Centar Sarajevo

Stari Grad Sarajevo

Novo Sarajevo

Novi Grad Sarajevo

Ilidža

Vogošća

Tešanj

 • Adresa: Muftije Mesuda ef. Smailbegovića 2
 • Telefon: 061 277 254
 • E-mail: [email protected]

Zenica

Kakanj

Kiseljak

Tuzla

Žepče

Lukavac

Gračanica

Bihać

Sanski Most

Vitez

Ilijaš

Cazin

Velika Kladuša

Hadžići

Srebrenik