Naša stranka | Socijal-liberalna stranka u BiH

Naši odbori

Glavni odbor

Glavni odbor Naše stranke u novom sazivu, izabranom na Četvrtom kongresu Naše stranke, čine:

 • 1. Sabina Ćudić, predsjednica GO
 • 2. Želimir Bukarić, potpredsjednik GO
 • 3. Jasmin Alić, potpredsjednik GO
 • 4. Berin Mušanović, potpredsjednik GO
 • 5. Adi Omerbegović
 • 6. Ahmed Kosovac
 • 7. Aida Sejdić
 • 8. Amar Bungur
 • 9. Amela Đelilović Malešević
 • 10. Amela Kuskunović
 • 11. Amer Tikveša
 • 12. Amina Žoljić Kučukalić
 • 13. Amra Nadarević Vodenčarević
 • 14. Anes Mašić
 • 15. Asim Topalović
 • 16. Azra Jahić
 • 17. Bakir Sulejmanović
 • 18. Behija Kulović
 • 19. Benjamin Bejtović
 • 20. Bojan Farkaš
 • 21. Damir Dinarević
 • 22. Damir Jukić
 • 23. Danka Požek
 • 24. Dario Kajdić
 • 25. Dejan Pavić
 • 26. Dino Osmanović
 • 27. Dževdet Huskić
 • 28. Edin Forto
 • 29. Emir Agačević
 • 30. Emir Baščelija
 • 31. Emir Bilalović
 • 32. Ibrahim Delić
 • 33. Igor Baroš
 • 34. Indira Pašović
 • 35. Irdin Bajrović
 • 36. Irma Alićajić
 • 37. Jasmin Redžić
 • 38. Jasmina Mršo
 • 39. Mario Vukasović
 • 40. Mersiha Jogunčić
 • 41. Mirela Džehverović
 • 42. Mirjana Lepić Marinković
 • 43. Mirza Ferhat
 • 44. Naida Šunje Omerdić
 • 45. Nihad Uk
 • 46. Reuf Zaćirević
 • 47. Robert Pleše
 • 48. Samir Fazlić
 • 49. Sandra Zaimović
 • 50. Sanel Džinić
 • 51. Sanja Renić
 • 52. Šeherzada Delić
 • 53. Senada Toromanović Škulj
 • 54. Slobodan Brkić
 • 55. Timur Vilić
 • 56. Una Harčin
 • 57. Valida Repovac Nikšić
 • 58. Vesna Hadžiosmanović
 • 59. Vildana Bešlija
 • 60. Zinaida Zečević
 • 61. Zvjezdan Karadžin

Predsjedništvo

Predsjedništvo je najviše izvršno političko tijelo Naše stranke. Predsjedništvo po funkciji čine predsjednik/ca, potpredsjednici/ce, generalni sekretar/ka, te predsjednik/ca Glavnog odbora. U Predsjedništvo se bira i dodatnih 11 članova Naše stranke, od kojih pet (5) predlaže predsjednik/ca Naše stranke, pet (5) članova Glavnog odbora, a jednog/u (1) člana/članicu Forum mladih Naše stranke.

Predsjedništvo Naše stranke:

 • 1. Edin Forto, predsjednik
 • 2. Srđan Mandić, potpredsjednik
 • 3. Mirsad Čamdžić, potpredsjednik
 • 4. Sabina Ćudić, predsjednica Glavnog odbora
 • 5. Nihad Uk, generalni sekretar
 • 6. Predrag Kojović
 • 7. Nasiha Pozder
 • 8. Mirjana Marinković-Lepić
 • 9. Sanja Renić
 • 10. Omer Berbić
 • 11. Amir Purić
 • 12. Damir Arnaut
 • 13. Enita Nakaš
Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Naše stranke ima 5 (pet) članova/ica:

 • 1. Alen Girt, predsjednik
 • 2. Sanela Klarić
 • 3. Nataša Ibrahimagić
 • 4. Damir Operhal
Etička komisija

Etička komisija Naše stranke ima 5 (pet) članova/ica:

 • 1. Lejla Dragnić
 • 2. Dženana Dramalija
 • 3. Esma Delić
 • 4. Marko Cvitanović
 • 5. Elvedina Vugić
Kantonalni/regionalni odbori

Povjereništvo NS Kanton Sarajevo

 • 1. Ahmed Kosovac, povjerenik
 • 2. Boris Marinković, sekretar Povjereništva
 • 3. Adi Škaljić
 • 4. Anja Margetić
 • 5. Darja Softić Kadenić
 • 6. Mirela Džehverović
 • 7. Neira Dizdarević
 • 8. Nihad Uk
 • 9. Vibor Handžić
 • 10. Vildana Bešlija

Kantonalni odbor TK

 • 1. Zvjezdan Karadžin, predsjednik
 • 2. Mersiha Jogunčić, potpredsjednica
 • 3. Miralem Sejdinović, potpredsjednik
 • 4. Amra Nadarević-Vodenčarević
 • 5. Mirela Trepanić-Grbešić
 • 6. Jasmina Omerdić
 • 7. Almir Nalić
 • 8. Mujkanović Muradif

Kantonalni odbor ZDK

 • 1. Behija Kulović, povjerenica
 • 2. Marcela Ravlija
 • 3. Adrijana Bilalović
 • 4. Zlatan Dizdarević
 • 5. Sanja Renić

Kantonalni odbor USK

 • 1. Aida Sejdić, predsjednica
 • 2. Asima Rizvić - potpredsjednica
 • 3. Esma Delić
 • 4. Vildana Alibabić
 • 5. Zlatko Pajazetović
 • 6. Senada Toromanović - Škulj
 • 7. Amil Medić
 • 8. Selver Lojić
 • 9. Suad Dervišević
 • 10. Daut Kanurić
 • 11. Nermin Sedić

Kantonalni odbor Srednjobosanskog kantona (KOSBK)

 • Slobodan Brkić, predsjednik
 • Oliver Jović
 • Samir Aličković
 • Neđad Kapidžić
 • Hamza Hadžić
 • Anel Topalović
 • Berin Mušanović
 • Sanel Džinić
 • Leonard Miličević
 • Selma Lušija
Lokalni odbori

Centar Sarajevo

Stari Grad Sarajevo

Novo Sarajevo

Novi Grad Sarajevo

Ilidža

Vogošća

Goražde

Zenica

Kakanj

Kiseljak

Tuzla

Živinice

Lukavac

Gračanica

Bihać

Sanski Most

Bosanska Krupa

Bosanski Petrovac

Mostar

 • Ulica: Alekse Šantića br.2 a
 • Telefon: 036 830 428; 036 830 429
 • E-mail: [email protected]

Cazin

Velika Kladuša

Hadžići

Fojnica

Travnik