Naša stranka | Socijal-liberalna stranka u BiH

Naši odbori

Glavni odbor

Glavni odbor Naše stranke u novom sazivu, izabranom na Četvrtom kongresu Naše stranke, čine:

 • 1. Sabina Ćudić, predsjednica GO
 • 2. Aida Sejdić, potpredsjednica GO
 • 3. Berin Mušanović, potpredsjednik GO
 • 4. Damir Jukić, potpredsjednik GO
 • 5. Jasmin Alić, potpredsjednik GO
 • 6. Želimir Bukarić, potpredsjednik GO
 • 7. Adi Omerbegović
 • 8. Ahmed Kosovac
 • 9. Aida Koluder Agić
 • 10. Amar Bungur
 • 11. Amela Đelilović Malešević
 • 12. Amela Kuskunović
 • 13. Amer Logo
 • 14. Amer Tikveša
 • 15. Amina Žoljić Kučukalić
 • 16. Amra Nadarević Vodenčarević
 • 17. Anes Mašić
 • 18. Asim Topalović
 • 19. Azra Jahić
 • 20. Bakir Sulejmanović
 • 21. Behija Kulović
 • 22. Benjamin Bejtović
 • 23. Bojan Farkaš
 • 24. Boris Marinković
 • 25. Damir Dinarević
 • 26. Danka Požek
 • 27. Dario Kajdić
 • 28. Dilista Bašić
 • 29. Dino Osmanović
 • 30. Dževdet Huskić
 • 31. Edin Forto
 • 32. Emir Baščelija
 • 33. Emir Bilalović
 • 34. Ibrahim Delić
 • 35. Igor Baroš
 • 36. Indira Pašović
 • 37. Irdin Bajrović
 • 38. Irma Alićajić
 • 39. Jasmin Redžić
 • 40. Jasmina Mršo
 • 41. Jazid Bajrić
 • 42. Mario Vukasović
 • 43. Mersiha Jogunčić
 • 44. Mirela Džehverović
 • 45. Mirjana Lepić Marinković
 • 46. Nihad Uk
 • 47. Reuf Zaćirević
 • 48. Robert Pleše
 • 49. Samir Fazlić
 • 50. Sandra Zaimović
 • 51. Sanel Džinić
 • 52. Sanja Renić
 • 53. Senada Toromanović Škulj
 • 54. Slobodan Brkić
 • 55. Šeherzada Delić
 • 56. Timur Vilić
 • 57. Una Harčin
 • 58. Valida Repovac Nikšić
 • 59. Vesna Hadžiosmanović
 • 60. Vildana Bešlija
 • 61. Zvjezdan Karadžin

Predsjedništvo

Predsjedništvo je najviše izvršno političko tijelo Naše stranke. Predsjedništvo po funkciji čine predsjednik/ca, potpredsjednici/ce, generalni sekretar/ka, te predsjednik/ca Glavnog odbora. U Predsjedništvo se bira i dodatnih 11 članova Naše stranke, od kojih pet (5) predlaže predsjednik/ca Naše stranke, pet (5) članova Glavnog odbora, a jednog/u (1) člana/članicu Forum mladih Naše stranke.

Predsjedništvo Naše stranke:

 • 1. Edin Forto, predsjednik
 • 2. Srđan Mandić, potpredsjednik
 • 3. Mirsad Čamdžić, potpredsjednik
 • 4. Una Harčin, potpredsjednica
 • 5. Sabina Ćudić, predsjednica Glavnog odbora
 • 6. Nihad Uk, generalni sekretar
 • 7. Predrag Kojović
 • 8. Nasiha Pozder
 • 9. Mirjana Marinković-Lepić
 • 10. Sanja Renić
 • 11. Omer Berbić
 • 12. Amir Purić
 • 13. Damir Arnaut
 • 14. Enita Nakaš
Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Naše stranke ima 5 (pet) članova/ica:

 • 1. Alen Girt, predsjednik
 • 2. Sanela Klarić
 • 3. Nataša Ibrahimagić
 • 4. Damir Operhal
 • 5. Amar Bajramović
Etička komisija

Etička komisija Naše stranke ima 5 (pet) članova/ica:

 • 1. Lejla Dragnić
 • 2. Dženana Dramalija
 • 3. Esma Delić
 • 4. Marko Cvitanović
Kantonalni/regionalni odbori

Povjereništvo NS Kanton Sarajevo

 • 1. Ahmed Kosovac, povjerenik
 • 2. Boris Marinković, sekretar Povjereništva
 • 3. Adi Škaljić
 • 4. Anja Margetić
 • 5. Darja Softić Kadenić
 • 6. Mirela Džehverović
 • 7. Neira Dizdarević
 • 8. Nihad Uk
 • 9. Vibor Handžić
 • 10. Vildana Bešlija

Kantonalni odbor TK

 • 1. Zvjezdan Karadžin, predsjednik
 • 2. Mersiha Jogunčić, potpredsjednica
 • 3. Miralem Sejdinović, potpredsjednik
 • 4. Amra Nadarević-Vodenčarević
 • 5. Mirela Trepanić-Grbešić
 • 6. Jasmina Omerdić
 • 7. Almir Nalić
 • 8. Mujkanović Muradif

Kantonalno povjereništvo ZDK

 • 1. Behija Kulović, povjerenica
 • 2. Marcela Ravlija
 • 3. Adrijana Bilalović
 • 4. Zlatan Dizdarević
 • 5. Sanja Renić

Kantonalni odbor USK

 • 1. Aida Sejdić, predsjednica
 • 2. Asima Rizvić, potpredsjednica
 • 3. Esma Delić
 • 4. Vildana Alibabić
 • 5. Zlatko Pajazetović
 • 6. Senada Toromanović - Škulj
 • 7. Amil Medić
 • 8. Selver Lojić
 • 9. Suad Dervišević
 • 10. Daut Kanurić
 • 11. Nermin Sedić

Kantonalni odbor SBK

 • 1. Slobodan Brkić, predsjednik
 • 2. Oliver Jović
 • 3. Samir Aličković
 • 4. Neđad Kapidžić
 • 5. Hamza Hadžić
 • 6. Anel Topalović
 • 7. Berin Mušanović
 • 8. Sanel Džinić
 • 9. Leonard Miličević
 • 10. Selma Lušija
Lokalni odbori

Centar Sarajevo

Stari Grad Sarajevo

Novo Sarajevo

Novi Grad Sarajevo

Ilidža

Vogošća

Goražde

Zenica

Kakanj

 • Ulica: A.Izetbegovića L-5 II
 • Telefon: 032 460 269
 • E-mail: [email protected]astranka.ba

Kiseljak

Tuzla

Živinice

Lukavac

Gračanica

Bihać

Sanski Most

Bosanska Krupa

Ilijaš

Mostar

 • Ulica: Alekse Šantića br.2 a
 • Telefon: 036 830 428; 036 830 429
 • E-mail: [email protected]

Cazin

Velika Kladuša

Hadžići

Fojnica

Travnik