Naša stranka | Socijal-liberalna stranka u BiH

Naši odbori

Glavni odbor

Glavni odbor Naše stranke u novom sazivu, izabranom na Četvrtom kongresu Naše stranke, čine:

 • 1. Jasmin Redžić
 • 2. Anis Alagić
 • 3. Damir Jukić
 • 4. Šeherzada Delić
 • 5. Irma Alićajić
 • 6. Amela Kuskunović
 • 7. Amra Zulfikarpašić
 • 8. Edin Forto
 • 9. Igor Baroš
 • 10. Nihad Uk
 • 11. Samir Fazlić
 • 12. Asim Topalović
 • 13. Emir Baščelija
 • 14. Neno Zuko
 • 15. Bakir Sulejmanović
 • 16. Damir Delić
 • 17. Mersiha Jogunčić
 • 18. Anes Mašić
 • 19. Azra Jahić
 • 20. Amar Bungur
 • 21. Dževdet Huskić
 • 22. Emir Bilalović
 • 23. Berin Mušanović
 • 24. Dino Osmanović
 • 25. Damir Dinarević
 • 26. Danka Požek
 • 27. Sandra Zaimović
 • 28. Amer Tikveša
 • 29. Mario Vukasović
 • 30. Mirela Džehverović
 • 31. Robert Pleše
 • 32. Sabina Ćudić
 • 33. Želimir Bukarić
 • 34. Samir Imamović
 • 35. Vildana Bešlija
 • 36. Nađa Nukić
 • 37. Adla Kupusović Branković
 • 38. Vesna Hadžiosmanović
 • 39. Jasmina Mršo
 • 40. Amina Žoljić Kučukalić
 • 41. Adi Omerbegović
 • 42. Amra Nadarević Vodenčarevićć
 • 43. Dejan Pavić
 • 44. Jasmin Alić
 • 45. Mirjana Lepić Marinković
 • 46. Aida Terzić
 • 47. Mirza Ferhat
 • 48. Zinaida Zečević
 • 49. Amir Purić
 • 50. Bojan Farkaš
 • 51. Indira Pašović
 • 52. Sanja Renić
 • 53. Reuf Zaćirević
 • 54. Zvjezdan Karadžin
 • 55. Admir Bukva
 • 56. Predrag Kojović
 • 57. Senada Škulj Toromanović
 • 58. Amina Osmanbegović
 • 59. Naida Šunje Omerdić

Predsjedništvo

Predsjedništvo je najviše izvršno političko tijelo Naše stranke. Predsjedništvo po funkciji čine predsjednik/ca, potpredsjednici/ce, generalni sekretar/ka, te predsjednik/ca Glavnog odbora. U Predsjedništvo se bira i dodatnih 11 članova Naše stranke, od kojih pet (5) predlaže predsjednik/ca Naše stranke, pet (5) članova Glavnog odbora, a jednog/u (1) člana/članicu Forum mladih Naše stranke.

Predsjedništvo Naše stranke:

 • 1. Predrag Kojović, predsjednik
 • 2. Srđan Mandić, potpredsjednik
 • 3. Irma Baralija, potpredsjednica
 • 4. Mirsad Čamdžić, potpredsjednik
 • 5. Sabina Ćudić, predsjednica Glavnog odbora
 • 6. Nihad Uk, generalni sekretar
 • 7. Nasiha Pozder
 • 8. Benjamin Bejtović
 • 9. Mirjana Marinković-Lepić
 • 10. Valida Repovac
 • 11. Sanja Renić
 • 12. Semir Ahmetbegović
 • 13. Amir Purić
 • 14. Lejla Brčić
 • 15. Damir Arnaut
Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Naše stranke ima 5 (pet) članova/ica:

 • 1. Alen Girt, predsjednik
 • 2. Sanela Klarić
 • 3. Amira Mršo
 • 4. Nataša Ibrahimagić
 • 5. Marinko Šanje
Etička komisija

Etička komisija Naše stranke ima 5 (pet) članova/ica:

 • 1. Lejla Dragnić
 • 2. Vedran Grebo
 • 3. Esma Delić
 • 4. Marko Cvitanović
 • 5. Dženana Dramalija
Kantonalni/regionalni odbori

Kantonalni odbor KS

 • 1. Admir Bukva, predsjednik
 • 2. Anesa Karaselimović, potpredsjednica
 • 3. Redžo Lemezan, potpredsjednik
 • 4. Adi Škaljić
 • 5. Dženan Tikveša
 • 6. Alma Hasanbegović
 • 7. Anton Rajić
 • 8. Dženana Dramalija
 • 9. Elma Mališević
 • 10. Faris Šehović
 • 11. Enis Ćutuk
 • 12. Jasmina Mršo
 • 13. Neira Dizdarević
 • 14. Sanela Osmanagić
 • 15. Sara Arslanagić
 • 16. Vibor Handžić
 • 17. Vildana Bešlija
 • 18. Zlatan Ljuhar
 • 19. Asmir Merdžanović
 • 20. Samir Fazlić

Kantonalni odbor TK

 • 1. Zvjezdan Karadžin, predsjednik
 • 2. Mersiha Joguncic, potpredsjednica
 • 3. Miralem Sejdinovićm, potpredsjednik
 • 4. Edisa Mešković
 • 5. Selim Bešlagić
 • 6. Mirela Trepanić-Grbešić
 • 7. Jasmina Omerdić
 • 8. Almir Nalić
 • 9. Mujkanović Muradif
 • 10. Malik Sakić
 • 11. Berina Huskanović

Kantonalni odbor ZDK

 • 1. Esad Delibašić, predsjednik
 • 2. Sanja Renić, potpredsjednica
 • 3. Nermina Vehabović-Rudež, potpredsjednica
 • 4. Tamara Galić
 • 5. Neđad Ahmić
 • 6. Safeta Kavaz
 • 7. Marcela Ravalija
 • 8. Behija Kulović
 • 9. Selma Knezović
 • 10. Nejra Jamaković
 • 11. Naida Omerdić

Kantonalni odbor USK

 • 1. Senada Škulj
 • 2. Budo Smiljanic
 • 3. Dario Kajdić
 • 4. Amil Medić
 • 5. Esma Delić
 • 6. Vildana Alibabić
 • 7. Šeherzada Delić
 • 8. Harun Đogić
 • 9. Sead Pjanić
 • 10. Sanel Salihović
 • 11. Mustafa Šabić
Lokalni odbori

Centar Sarajevo

Stari Grad Sarajevo

Novo Sarajevo

Novi Grad Sarajevo

Ilidža

Vogošća

Goražde

Zenica

Visoko

Breza

Kakanj

Kiseljak

Tuzla

Živinice

Lukavac

Gračanica

Bihać

Sanski Most

Bosanska Krupa

Bosanski Petrovac

Mostar

 • Ulica: Alekse Šantića br.2 a
 • Telefon: 036 830 428; 036 830 429
 • E-mail: [email protected]

Cazin

Velika Kladuša

Hadžići

Fojnica

Travnik