Naša stranka | Socijal-liberalna stranka u BiH

Naši odbori

Glavni odbor

Glavni odbor Naše stranke u novom sazivu, izabranom na Četvrtom kongresu Naše stranke, čine:

 • 1. Sabina Ćudić, predsjednica GO
 • 2. Berin Mušanović, potpredsjednik GO
 • 3. Damir Jukić, potpredsjednik GO
 • 4. Želimir Bukarić, potpredsjednik GO
 • 5. Adi Omerbegović
 • 6. Aida Koluder Agić
 • 7. Amar Bungur
 • 8. Amela Đelilović Malešević
 • 9. Amela Hodžić
 • 10. Amela Kuskunović
 • 11. Amer Logo
 • 12. Medina Juhić
 • 13. Amina Žoljić Kučukalić
 • 14. Amir Husarić
 • 15. Amra Nadarević Vodenčarević
 • 16. Anes Mašić
 • 17. Anja Margetić
 • 18. Asim Topalović
 • 19. Azra Jahić
 • 20. Bakir Sulejmanović
 • 21. Behija Kulović
 • 22. Benjamin Bejtović
 • 23. Bojan Farkaš
 • 24. Boris Marinković
 • 25. Dajana Mehikić
 • 26. Damir Dinarević
 • 27. Danka Požek
 • 28. Dario Kajdić
 • 29. Dilista Bašić
 • 30. Dino Osmanović
 • 31. Dragan Mioković
 • 32. Dževdet Huskić
 • 33. Edin Forto
 • 34. Emir Baščelija
 • 35. Emir Bilalović
 • 36. Ibrahim Delić
 • 37. Idham Kruško
 • 38. Igor Baroš
 • 39. Indira Pašović
 • 40. Irdin Bajrović
 • 41. Jasmin Kadić
 • 42. Jasmin Redžić
 • 43. Jasmina Mršo
 • 44. Jazid Bajrić
 • 45. Mario Vukasović
 • 46. Mersiha Jogunčić
 • 47. Mirela Džehverović
 • 48. Mirjana Lepić Marinković
 • 49. Mirsad Džafić
 • 50. Mirsad Kadrić
 • 51. Nihad Uk
 • 52. Nusret Morankić
 • 53. Reuf Zaćirević
 • 54. Robert Pleše
 • 55. Samir Fazlić
 • 56. Sandra Zaimović
 • 57. Sanel Džinić
 • 58. Senada Toromanović Škulj
 • 59. Slobodan Brkić
 • 60. Šeherzada Delić
 • 61. Timur Vilić
 • 62. Una Harčin
 • 63. Valida Repovac Nikšić
 • 64. Vesna Hadžiosmanović
 • 65. Vildana Bešlija
 • 66. Zvjezdan Karadžin

Predsjedništvo

Predsjedništvo je najviše izvršno političko tijelo Naše stranke. Predsjedništvo po funkciji čine predsjednik/ca, potpredsjednici/ce, generalni sekretar/ka, te predsjednik/ca Glavnog odbora. U Predsjedništvo se bira i dodatnih 11 članova Naše stranke, od kojih pet (5) predlaže predsjednik/ca Naše stranke, pet (5) članova Glavnog odbora, a jednog/u (1) člana/članicu Forum mladih Naše stranke.

Predsjedništvo Naše stranke:

 • 1. Edin Forto, predsjednik
 • 2. Srđan Mandić, potpredsjednik
 • 3. Mirsad Čamdžić, potpredsjednik
 • 4. Una Harčin, potpredsjednica
 • 5. Sabina Ćudić, predsjednica Glavnog odbora
 • 6. Nihad Uk, generalni sekretar
 • 7. Predrag Kojović
 • 8. Nasiha Pozder
 • 9. Mirjana Marinković-Lepić
 • 10. Amir Purić
 • 11. Damir Arnaut
 • 12. Dževdet Huskić
 • 13. Tibor Kovačević
Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Naše stranke ima 5 (pet) članova/ica:

 • 1. Alen Girt, predsjednik
 • 2. Sanela Klarić
 • 3. Nataša Ibrahimagić
 • 4. Damir Operhal
 • 5. Amar Bajramović
Etička komisija

Etička komisija Naše stranke ima 5 (pet) članova/ica:

 • 1. Lejla Dragnić
 • 2. Dženana Dramalija
 • 3. Esma Delić
 • 4. Marko Cvitanović
 • 5. Jasmin Imamović
Kantonalni/regionalni odbori

Kantonalni odbor NS Sarajevo

 • 1. Vildana Bešlija, predsjednica
 • 2. Sara Arslanagić, potpredsjednica
 • 3. Asmir Merdžanović, potpredsjednik
 • 4. Mersiha Kolčaković
 • 5. Timur Vilić
 • 6. Belma Škorić Avdić
 • 7. Amela Bedaković
 • 8. Redžo Lemezan
 • 9. Mirsad Kadrić
 • 10. Hana Keč
 • 11. Jasmin Imamović
 • 12. Miomirka Melank
 • 13. Ahmed Kosovac
 • 14. Anesa Karaselimović
 • 15. Maja Anzulović
 • 16. Emina Herdić Haračić
 • 17. Vladimir Podany
 • 18. Vibor Handžić
 • 19. Nihad Uk
 • 20. Sanela Klarić
 • 21. Miomirka Melank
 • 22. Adi Škaljić

Kantonalni odbor TK

 • 1. Zvjezdan Karadžin, predsjednik
 • 2. Mersiha Jogunčić, potpredsjednica
 • 3. Miralem Sejdinović, potpredsjednik
 • 4. Amra Nadarević-Vodenčarević
 • 5. Mirela Trepanić-Grbešić
 • 6. Jasmina Omerdić
 • 7. Almir Nalić
 • 8. Muharem Musić
 • 9. Senad Ibrahimović
 • 10. Dajana Mehikić
 • 11. Jasmina Alić Zec

Kantonalno povjereništvo ZDK

 • 1. Behija Kulović, povjerenica
 • 2. Marcela Ravlija
 • 3. Adrijana Bilalović
 • 4. Zlatan Dizdarević
 • 5. Jasmin Meškić
 • 6. Amil Buljubašić
 • 7. Enver Kotorić

Kantonalni odbor USK

 • 1. Asima Rizvić
 • 2. Esma Delić
 • 3. Zlatko Pajazetović
 • 4. Senada Toromanović - Škulj
 • 5. Amil Medić
 • 6. Selver Lojić
 • 7. Suad Dervišević
 • 8. Daut Kanurić
 • 9. Nermin Sedić

Kantonalni odbor SBK

 • 1. Slobodan Brkić, predsjednik
 • 2. Oliver Jović
 • 3. Samir Aličković
 • 4. Neđad Kapidžić
 • 5. Hamza Hadžić
 • 6. Anel Topalović
 • 7. Berin Mušanović
 • 8. Sanel Džinić
 • 9. Leonard Miličević
 • 10. Selma Lušija
Lokalni odbori

Centar Sarajevo

Stari Grad Sarajevo

Novo Sarajevo

Novi Grad Sarajevo

Ilidža

Vogošća

Goražde

Zenica

Kakanj

Kiseljak

Tuzla

Živinice

Lukavac

Gračanica

Bihać

Sanski Most

Bosanska Krupa

Ilijaš

Mostar

Cazin

Velika Kladuša

Hadžići

Fojnica

Travnik