Naša stranka | Socijal-liberalna stranka u BiH

Naši odbori

Glavni odbor

Glavni odbor Naše stranke u novom sazivu, izabranom na Četvrtom kongresu Naše stranke, čine:

 • 1. Sabina Ćudić, predsjednica
 • 2. Predrag Kojović
 • 3. Edin Forto
 • 4. Nihad Uk
 • 5. Igor Baroš
 • 6. Samir Fazlić
 • 7. Amela Kuskunović
 • 8. Amra Zulfikarpašić
 • 9. Amer Tikveša
 • 10. Robert Pleše
 • 11. Želimir Bukarić
 • 12. Mirela Džehverović
 • 13. Mario Vukasović
 • 14. Samir Imamović
 • 15. Vildana Bešlija
 • 16. Danka Požek
 • 17. Sandra Zaimović
 • 18. Jasmina Mršo
 • 19. Adla Kupusović Branković
 • 20. Vesna Hadžiosmanović
 • 21. Amina Žoljić Kučukalić
 • 22. Adi Omerbegović
 • 23. Azra Jahić
 • 24. Anes Mašić
 • 25. Amar Bungur
 • 26. Amra Nadarević Vodenčarević
 • 27. Mirjana Marinković-Lepić
 • 28. Jasmin Alić
 • 29. Damir Jukić
 • 30. Šeherzada Delić
 • 31. Anis Alagić
 • 32. Mersiha Jogunčić
 • 33. Bakir Sulejmanović
 • 34. Damir Delić
 • 35. Neno Zuko
 • 36. Emir Baščelija
 • 37. Sanja Renić
 • 38. Alan Handžić
 • 39. Dževdet Huskić
 • 40. Emir Bilalović
 • 41. Jasmin Redžić
 • 42. Naida Omerdić
 • 43. Zinaida Zečević
 • 44. Mirza Ferhat
 • 45. Bojan Farkaš
 • 46. Indira Pašović
 • 47. Aida Terzić
 • 48. Nađa Nukić
 • 49. Irma Alićajić
 • 50. Asim Topalović
 • 51. Berin Mušanović
 • 52. Dino Osmanović
 • 53. Harun Jasika
 • 54. Enisa Spahić
 • 55. Damir Dinarević
 • 56. Esad Delibašić
 • 57. Reuf Zećirević
 • 58. Zvjezdan Karadžin
 • 59. Admir Bukva
 • 60. Amir Purić
 • 61. Senada Škulj Toromanović
 • 62. Nađa Nukić

Predsjedništvo

Predsjedništvo je najviše izvršno političko tijelo Naše stranke. Predsjedništvo po funkciji čine predsjednik/ca, potpredsjednici/ce, generalni sekretar/ka, te predsjednik/ca Glavnog odbora. U Predsjedništvo se bira i dodatnih 11 članova Naše stranke, od kojih pet (5) predlaže predsjednik/ca Naše stranke, pet (5) članova Glavnog odbora, a jednog/u (1) člana/članicu Forum mladih Naše stranke.

Predsjedništvo Naše stranke:

 • 1. Predrag Kojović, predsjednik
 • 2. Irma Baralija, potpredsjednica
 • 3. Mirsad Čamdžić, potpredsjednik
 • 4. Srđan Mandić, potpredsjednik
 • 5. Nihad Uk, generalni sekretar
 • 6. Sabina Ćudić, predsjednica Glavnog odbora
 • 7. Nasiha Pozder
 • 8. Benjamin Bejtović
 • 9. Ismar Sadiković
 • 10. Valida Repovac Nikšić
 • 11. Sanja Renić
 • 12. Semir Ahmetbegović
 • 13. Zdravko Radošević
 • 14. Lejla Brčić
Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Naše stranke ima 5 (pet) članova/ica:

 • 1. Alen Girt, predsjednik
 • 2. Sanela Klarić
 • 3. Amira Mršo
 • 4. Nataša Ibrahimagić
 • 5. Marinko Šanje
Etička komisija

Etička komisija Naše stranke ima 5 (pet) članova/ica:

 • 1. Lejla Dragnić
 • 2. Vedran Grebo
 • 3. Esma Delić
 • 4. Marko Cvitanović
 • 5. Dženana Dramalija
Kantonalni/regionalni odbori

Kantonalni odbor KS

 • 1. Admir Bukva, predsjednik
 • 2. Anesa Karaselimović, potpredsjednica
 • 3. Redžo Lemezan, potpredsjednik
 • 4. Adi Škaljić
 • 5. Ahmed Kosovac
 • 6. Alma Hasanbegović
 • 7. Anton Rajić
 • 8. Dženana Dramalija
 • 9. Elma Mališević
 • 10. Faris Šehović
 • 11. Enis Ćutuk
 • 12. Jasmina Mršo
 • 13. Neira Dizdarević
 • 14. Sanela Osmanagić
 • 15. Sara Arslanagić
 • 16. Vibor Handžić
 • 17. Vildana Bešlija
 • 18. Zlatan Ljuhar
 • 19. Asmir Merdžanović
 • 20. Samir Fazlić

Kantonalni odbor TK

 • 1. Zvjezdan Karadžin, predsjednik
 • 2. Mersiha Joguncic, potpredsjednica
 • 3. Miralem Sejdinovićm, potpredsjednik
 • 4. Edisa Mešković
 • 5. Selim Bešlagić
 • 6. Mirela Trepanić-Grbešić
 • 7. Jasmina Omerdić
 • 8. Almir Nalić
 • 9. Mujkanović Muradif
 • 10. Malik Sakić
 • 11. Berina Huskanović

Kantonalni odbor ZDK

 • 1. Esad Delibašić, predsjednik
 • 2. Sanja Renić, potpredsjednica
 • 3. Nermina Vehabović-Rudež, potpredsjednica
 • 4. Tamara Galić
 • 5. Neđad Ahmić
 • 6. Safeta Kavaz
 • 7. Marcela Ravalija
 • 8. Behija Kulović
 • 9. Selma Knezović
 • 10. Nejra Jamaković
 • 11. Naida Omerdić

Kantonalni odbor USK

 • 1. Senada Škulj, predsjednica
 • 2. Harun Đogić, potpredsjednik
 • 3. Budo Smiljanić
 • 4. Amil Medić
 • 5. Esma Delić
 • 6. Vildana Alibabić
 • 7. Šeherzada Delić
 • 8. Sead Pjanić
 • 9. Sanel Salihović
 • 10. Aida Čerimagić
 • 11. Dario Kajdić
 • 12. Mustafa Šabić
Lokalni odbori

Centar Sarajevo

Stari Grad Sarajevo

Novo Sarajevo

Novi Grad Sarajevo

Ilidža

Vogošća

Goražde

Zenica

Visoko

Breza

Kakanj

Kiseljak

Tuzla

Živinice

Lukavac

Gračanica

Bihać

Sanski Most

Bosanska Krupa

Bosanski Petrovac

Mostar

 • Ulica: Alekse Šantića br.2 a
 • Telefon: 036 830 428; 036 830 429
 • E-mail: [email protected]

Cazin

Velika Kladuša

Hadžići

Fojnica

Travnik