Naša stranka | Socijal-liberalna stranka u BiH

Naši odbori

Glavni odbor

Glavni odbor Naše stranke u novom sazivu, izabranom na Četvrtom kongresu Naše stranke, čine:

 • 1 Sabina Ćudić, predsjednica GO
 • 2 Želimir Bukarić, potpredsjednik GO
 • 3 Jasmin Alić, potpredsjednik GO
 • 4 Berin Mušanović, potpredsjednik GO
 • 5 Adi Omerbegović
 • 6 Adla Kupusović Branković
 • 7 Admir Bukva
 • 8 Aida Sejdić
 • 9 Aida Terzić
 • 10 Amar Bungur
 • 11 Amela Đelilović Malešević
 • 12 Amela Kuskunović
 • 13 Amer Tikveša
 • 14 Amina Žoljić Kučukalić
 • 15 Amra Nadarević Vodenčarević
 • 16 Amra Zulfikarpašić
 • 17 Anes Mašić
 • 18 Anis Alagić
 • 19 Asim Topalović
 • 20 Azra Jahić
 • 21 Bakir Sulejmanović
 • 22 Behija Kulović
 • 23 Bojan Farkaš
 • 24 Damir Dinarević
 • 25 Damir Jukić
 • 26 Danka Požek
 • 27 Dario Kajdić
 • 28 Dejan Pavić
 • 29 Dino Osmanović
 • 30 Dževdet Huskić
 • 31 Edin Forto
 • 32 Elvir Šarić
 • 33 Emir Baščelija
 • 34 Emir Bilalović
 • 35 Ibrahim Delić
 • 36 Igor Baroš
 • 37 Indira Pašović
 • 38 Irma Alićajić
 • 39 Jasmin Redžić
 • 40 Jasmina Mršo
 • 41 Mario Vukasović
 • 42 Mersiha Jogunčić
 • 43 Mirela Džehverović
 • 44 Mirjana Lepić Marinković
 • 45 Mirza Ferhat
 • 46 Naida Šunje Omerdić
 • 47 Nihad Uk
 • 48 Predrag Kojović
 • 49 Reuf Zaćirević
 • 50 Robert Pleše
 • 51 Samir Fazlić
 • 52 Sandra Zaimović
 • 53 Sanja Renić
 • 54 Šeherzada Delić
 • 55 Senada Toromanović Škulj
 • 56 Timur Vilić
 • 57 Una Harčin
 • 58 Vesna Hadžiosmanović
 • 59 Vildana Bešlija
 • 60 Zinaida Zečević
 • 61 Zvjezdan Karadžin

Predsjedništvo

Predsjedništvo je najviše izvršno političko tijelo Naše stranke. Predsjedništvo po funkciji čine predsjednik/ca, potpredsjednici/ce, generalni sekretar/ka, te predsjednik/ca Glavnog odbora. U Predsjedništvo se bira i dodatnih 11 članova Naše stranke, od kojih pet (5) predlaže predsjednik/ca Naše stranke, pet (5) članova Glavnog odbora, a jednog/u (1) člana/članicu Forum mladih Naše stranke.

Predsjedništvo Naše stranke:

 • 1. Predrag Kojović, predsjednik
 • 2. Srđan Mandić, potpredsjednik
 • 3. Irma Baralija, potpredsjednica
 • 4. Mirsad Čamdžić, potpredsjednik
 • 5. Sabina Ćudić, predsjednica Glavnog odbora
 • 6. Nihad Uk, generalni sekretar
 • 7. Nasiha Pozder
 • 8. Benjamin Bejtović
 • 9. Mirjana Marinković-Lepić
 • 10. Valida Repovac
 • 11. Sanja Renić
 • 12. Ismar Sadiković
 • 13. Amir Purić
 • 14. Lejla Brčić
 • 15. Damir Arnaut
Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Naše stranke ima 5 (pet) članova/ica:

 • 1. Alen Girt, predsjednik
 • 2. Sanela Klarić
 • 3. Amira Mršo
 • 4. Nataša Ibrahimagić
 • 5. Marinko Šanje
Etička komisija

Etička komisija Naše stranke ima 5 (pet) članova/ica:

 • 1. Lejla Dragnić
 • 2. Dženana Dramalija
 • 3. Esma Delić
 • 4. Marko Cvitanović
 • 5.
Kantonalni/regionalni odbori

Kantonalni odbor KS

 • 1. Admir Bukva, predsjednik
 • 2. Redžo Lemezan, potpredsjednik
 • 3. Anesa Karaselimović, potpredsjednica
 • 4. Adi Škaljić
 • 5. Adisa Žero
 • 6. Aida Koluder Agić
 • 7. Asmir Merdžanović
 • 8. Dajana Čolić
 • 9. Dženan Tikveša
 • 10. Ermin Panjeta
 • 11. Faris Šehović
 • 12. Mensura Ćuso
 • 13. Neira Dizdarević
 • 14. Nikola Bodulović
 • 15. Sara Arslanagić
 • 16. Timur Vilić
 • 17. Vibor Handžić
 • 18. Vildana Bešlija

Kantonalni odbor TK

 • 1. Zvjezdan Karadžin, predsjednik
 • 2. Mersiha Joguncic, potpredsjednica
 • 3. Miralem Sejdinovićm, potpredsjednik
 • 4. Edisa Mešković
 • 5. Selim Bešlagić
 • 6. Mirela Trepanić-Grbešić
 • 7. Jasmina Omerdić
 • 8. Almir Nalić
 • 9. Mujkanović Muradif
 • 10. Malik Sakić
 • 11. Berina Huskanović

Kantonalni odbor ZDK

 • 1. Behija Kulović, povjerenica
 • 2. Marcela Ravlija
 • 3. Adrijana Bilalović
 • 4. Edin Selimović
 • 5. Zlatan Dizdarević
 • 6. Sanja Renić

Kantonalni odbor USK

 • 1. Aida Sejdić, predsjednica
 • 2. Asima Rizvić - potpredsjednica
 • 3. Esma Delić
 • 4. Vildana Alibabić
 • 5. Zlatko Pajazetović
 • 6. Senada Toromanović - Škulj
 • 7. Amil Medić
 • 8. Selver Lojić
 • 9. Suad Dervišević
 • 10. Daut Kanurić
 • 11. Nermin Sedić

Kantonalni odbor Srednjobosanskog kantona (KOSBK)

 • Slobodan Brkić, predsjednik
 • Adnana Bektaš, potpredsjednica
 • Aida Terzić, potpredsjednica
 • Samir Aličković
 • Melis Kemen
 • Hamza Hadžić
 • Anel Topalović
 • Berin Mušanović
 • Sanel Džinić
 • Leonard Miličević
 • Selma Lušija
Lokalni odbori

Centar Sarajevo

Stari Grad Sarajevo

Novo Sarajevo

Novi Grad Sarajevo

Ilidža

Vogošća

Goražde

Zenica

Kakanj

Kiseljak

Tuzla

Živinice

Lukavac

Gračanica

Bihać

Sanski Most

Bosanska Krupa

Bosanski Petrovac

Mostar

 • Ulica: Alekse Šantića br.2 a
 • Telefon: 036 830 428; 036 830 429
 • E-mail: [email protected]

Cazin

Velika Kladuša

Hadžići

Fojnica

Travnik