Naša stranka | Socijal-liberalna stranka u BiH

Naši odbori

Glavni odbor

Glavni odbor Naše stranke u novom sazivu, izabranom na Četvrtom kongresu Naše stranke, čine:

 • 1. Sabina Ćudić, predsjednica GO
 • 2. Berin Mušanović, potpredsjednik GO
 • 3. Damir Jukić, potpredsjednik GO
 • 4. Želimir Bukarić, potpredsjednik GO
 • 5. Adi Omerbegović
 • 6. Aida Koluder Agić
 • 7. Amar Bungur
 • 8. Amela Đelilović Malešević
 • 9. Amela Hodžić
 • 10. Amela Kuskunović
 • 11. Amer Logo
 • 12. Medina Juhić
 • 13. Amina Žoljić Kučukalić
 • 14. Amir Husarić
 • 15. Amra Nadarević Vodenčarević
 • 16. Anes Mašić
 • 17. Anja Margetić
 • 18. Asim Topalović
 • 19. Azra Jahić
 • 20. Bakir Sulejmanović
 • 21. Benjamin Bejtović
 • 22. Bojan Farkaš
 • 23. Boris Marinković
 • 24. Dajana Mehikić
 • 25. Damir Dinarević
 • 26. Danka Požek
 • 27. Dario Kajdić
 • 28. Dilista Bašić
 • 29. Dino Osmanović
 • 30. Dragan Mioković
 • 31. Dževdet Huskić
 • 32. Edin Forto
 • 33. Emir Baščelija
 • 34. Emir Bilalović
 • 35. Ermin Osmanagić
 • 36. Ibrahim Delić
 • 37. Idham Kruško
 • 38. Igor Baroš
 • 39. Indira Pašović
 • 40. Irdin Bajrović
 • 41. Jasmin Kadić
 • 42. Jasmin Redžić
 • 43. Jasmina Mršo
 • 44. Jazid Bajrić
 • 45. Mario Vukasović
 • 46. Mersiha Jogunčić
 • 47. Mirela Džehverović
 • 48. Mirjana Lepić Marinković
 • 49. Mirsad Džafić
 • 50. Mirsad Kadrić
 • 51. Nihad Uk
 • 52. Nusret Morankić
 • 53. Reuf Zaćirević
 • 54. Robert Pleše
 • 55. Samir Fazlić
 • 56. Sandra Zaimović
 • 57. Sanel Džinić
 • 58. Senada Toromanović Škulj
 • 59. Slobodan Brkić
 • 60. Šeherzada Delić
 • 61. Timur Vilić
 • 62. Una Harčin
 • 63. Valida Repovac Nikšić
 • 64. Vesna Hadžiosmanović
 • 65. Vildana Bešlija

Predsjedništvo

Predsjedništvo je najviše izvršno političko tijelo Naše stranke. Predsjedništvo po funkciji čine predsjednik/ca, potpredsjednici/ce, generalni sekretar/ka, te predsjednik/ca Glavnog odbora. U Predsjedništvo se bira i dodatnih 11 članova Naše stranke, od kojih pet (5) predlaže predsjednik/ca Naše stranke, pet (5) članova Glavnog odbora, a jednog/u (1) člana/članicu Forum mladih Naše stranke.

Predsjedništvo Naše stranke:

 • 1. Edin Forto, predsjednik
 • 2. Srđan Mandić, potpredsjednik
 • 3. Mirsad Čamdžić, potpredsjednik
 • 4. Una Harčin, potpredsjednica
 • 5. Sabina Ćudić, predsjednica Glavnog odbora
 • 6. Nihad Uk, generalni sekretar
 • 7. Predrag Kojović
 • 8. Nasiha Pozder
 • 9. Mirjana Marinković-Lepić
 • 10. Amir Purić
 • 11. Damir Arnaut
 • 12. Dževdet Huskić
 • 13. Tibor Kovačević
Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Naše stranke ima 5 (pet) članova/ica:

 • 1. Alen Girt, predsjednik
 • 2. Sanela Klarić
 • 3. Nataša Ibrahimagić
 • 4. Damir Operhal
 • 5. Amar Bajramović
Etička komisija

Etička komisija Naše stranke ima 5 (pet) članova/ica:

 • 1. Lejla Dragnić
 • 2. Dženana Dramalija
 • 3. Esma Delić
 • 4. Marko Cvitanović
 • 5. Jasmin Imamović
Kantonalni/regionalni odbori

Kantonalni odbor NS Sarajevo

 • 1. Vildana Bešlija - predsjednica
 • 2. Vibor Handžić - potpredsjednik
 • 3. Asmir Merdžanović - potpredsjednik
 • 4. Boris Marinković - sekretar
 • 5. Adla Kupusović
 • 6. Ahmed Kosovac
 • 7. Aida Koluder Agić
 • 8. Aida Lihić
 • 9. Hana Keč
 • 10. Jasmin Imamović
 • 11. Maja Anzulović
 • 12. Miomirka Melank
 • 13. Mirela Džehverović
 • 14. Mirsad Kadrić
 • 15. Nihad Uk
 • 16. Redžo Lemezan
 • 17. Sanela Klarić
 • 18. Sara Arslanagić
 • 19. Timur Vilić

Povjereništvo KO TK

 • 1. Jasmin Kadić - povjerenik
 • 2. Amir Hasičević
 • 3. Mirela Trepanić Grbešić
 • 4. Amra Nadarević Vodenčarević
 • 5. Omer Berbić
 • 6. Amir Husarić
 • 7. Dino Osmanović

Povjereništvo KO ZDK

 • 1. Emir Bilalović - povjerenik
 • 2. Mirha Husika
 • 3. Adrijana Bilalović
 • 4. Amil Buljubašić
 • 5. Idham Kruško
 • 6. Nermin Deljkić
 • 7. Medina Juhić
 • 8. Ilijaz Hadžavdić
 • 9. Behija Kulović

Povjereništvo KO USK

 • 1. Ermin Osmanagić - povjerenik
 • 2. Amil Medić
 • 3. Jasna Kršo
 • 4. Ana Crnković
 • 5. Jasmin Hušić
 • 6. Zlatko Pajazetović
 • 7. Harun Đogić
 • 8. Selver Lojić
 • 9. Suad Dervišević

Kantonalni odbor SBK

 • 1. Slobodan Brkić - predsjednik
 • 2. Oliver Jović
 • 3. Samir Aličković
 • 4. Neđad Kapidžić
 • 5. Hamza Hadžić
 • 6. Anel Topalović
 • 7. Berin Mušanović
 • 8. Sanel Džinić
 • 9. Leonard Miličević
 • 10. Selma Lušija
Lokalni odbori

Centar Sarajevo

Stari Grad Sarajevo

Novo Sarajevo

Novi Grad Sarajevo

Ilidža

Vogošća

Tešanj

 • Adresa: Muftije Mesuda efendije Smailbegovića 2
 • Telefon: 061 277 254
 • E-mail: [email protected]

Zenica

Kakanj

Kiseljak

Tuzla

Žepče

Lukavac

Gračanica

Bihać

Sanski Most

Vitez

Ilijaš

Mostar

 • Ulica: Alekse Šantića br.2 a
 • Telefon: 036 830 428; 036 830 429
 • E-mail: [email protected]

Cazin

Velika Kladuša

Hadžići

Fojnica

Srebrenik