Naša stranka | Naši mladi
Naši mladi

Naši mladi

14.09.2020.

Forum mladih Naše stranke (Naši mladi) osnovan je 2009. godine sa ciljem da politike Naše stranke približi mladima u Bosni i Hercegovini te da potrebe mladih približi Našoj stranci.

Forum mladih Naše stranke temelji se na širenju ideja mladih koji žele promjene i voljni su uložiti svoj trud u realizaciju tih ideja za poboljšanje stanja u društvu. Naš rad je javan, a dobrodošli su svi koji traže način da realiziraju svoju ideju i daju svoj doprinos stvaranju bolje budućnosti u našoj državi.

Organizacija Foruma gradila se postepeno od mreže lokalnih foruma. Prvi forum mladih Naše stranke osnovan je u Sarajevu a nakon toga u Tuzli, Mostaru, Zenici, Bihaću, Kaknju, Visokom, Gračanici, Kiseljaku…

2017. godine mreža Foruma mladih Naše stranke postala je članicom LYMEC-a (Mreža evropskih mladih liberala) na čijem Kongresu su Forum mladih Naše stranke predstavljali Lamija Tiro i Ahmed Kosovac. Iste godine mreža Foruma mladih Naše stranke postala je članicom i IFLRY-a (Internacionalne mreže mladih liberala) koji je na kongresu IFLRY-a predstavljala Lamija Tiro.

Prvo izabrano rukovodstvo Državnog Foruma mladih Naše stranke činili su predsjednica Elvedina Omerhodžić iz Sarajeva i potpredsjednik Marinko Šanje iz Mostara, a za sekretara Foruma izabran je Ahmed Kosovac iz Sarajeva. 

Na Drugom Kongresu Foruma mladih, održanom 18. oktobra 2019. godine, izabrano je novo rukovodstvo. Predsjednik Omer Berbić iz Tuzle i potpredsjednica Naida Omerdić iz Zenice. Za sekretarku Foruma izabrana je Sara Arslanagić iz Sarajeva. 

Na Trećem Kongresu Foruma mladih, održanom 4. februara 2022. godine, za predsjednika izabran je Tibor Kovačević iz Tuzle, a za potpredsjednicu Matea Šunjić Antoliš iz Zenice. Za sekretarka Foruma izabran je Belmin Delić iz Kalesije.

Omladinsku politiku možete preuzeti na ovom linku.

Ako imaš manje od 30 godina i želju za političkim aktivizmom, pridruži nam se!

Popuni pristupnicu i postani punopravni član/ica FMNS

Instagram: @nasimladi
Facebook: 
Forum mladih Naše stranke
E-mail: [email protected]

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!