Naša stranka | O nama

O nama

14.09.2020.

Naša stranka je socijal-liberalna politička organizacija formirana 2008. godine.

Naša stranka članica je Savjeta Alijanse liberala i demokrata Evrope (ALDE). Radi se o evropskoj porodici socijal-liberalnih i liberalnih političkih stranaka koja ima svoje zastupnike u Europarlamentu.

Naša stranka se zalaže za Bosnu i Hercegovinu u kojoj su na svakom njenom pedlju ravnopravni svi njeni građani. Za Bosnu i Hercegovinu članicu Evropske unije i NATO saveza.