Naša stranka | Mirjana Marinković Lepić prva je predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta FBiH u njegovoj istoriji
  • Početna
  • Novosti
  • Mirjana Marinković Lepić prva je predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta FBiH u njegovoj istoriji
Mirjana Marinković Lepić prva je predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta FBiH u njegovoj istoriji

Mirjana Marinković Lepić prva je predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta FBiH u njegovoj istoriji

01.12.2022.

Danas je konstituisan Predstavnički dom Parlamenta FBiH. Za predsjedavajuću je izabrana Mirjana Marinković Lepić iz Naše stranke. Marinković Lepić je inače prva žena na mjestu predsjedavajuće u istoriji Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. Donosimo njenu kratku biografiju.

Mirjana Marinković Lepić diplomirana je pravnica s doktoratom iz oblasti žurnalistike. Autorica je knjige “Uloga masovnih medija u afirmaciji ljudskih prava u Bosni i Hercegovini” te više naučnih i stručnih radova iz oblasti odnosa sa javnošću i ljudskih prava.

Radnu karijeru je započela u Pivari Tuzla, gdje je 20 godina radila kao šefica Sektora za pravne poslove i sekretarka dioničkog društva. Karijeru je nastavila u oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja, gdje  izdvaja rad u Ustanovi socijalne zaštite u Tuzli na čijem je čelu bila. Radila  je i kao pomoćnica ministra finansija TK za pravne poslove.

Posljednje četiri godine bila je poslanica Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U tom mandatu bila je jedna od pet najaktivnijih poslanika/ca. Njen politički rad obilježen je borbom za ljudska prava, posebno prava žena te prava manjinskih i ranjivih skupina. Racionalno i zakonito korištenje javnog novca, ukidanje privilegija izabranim i imenovanim zvaničnicima, borba protiv korupcije, ali i pokušaja bilo kakve razgradnje države Bosne I Hercegovine su, takođe, bili aspekti njenog političkog rada. Bila je članica Komisije za finansije i budžet, Komisije za ravnopravnost spolova Predstavničkog doma PSBIH, Komisije za ljudska prava, te članica ad hoc Istražne komisije za ispitivanje stanja u pravosuđu. 

Članica je Predsjedništva i Glavnog odbora te predsjednica Odbora za Statut Naše stranke.

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!