Naša stranka | Zdravstveni savjet Naše stranke: Infektivnu kliniku otvoriti za nove COVID pacijente
  • Početna
  • Novosti
  • Zdravstveni savjet Naše stranke: Infektivnu kliniku otvoriti za nove COVID pacijente
Zdravstveni savjet Naše stranke: Infektivnu kliniku otvoriti za nove COVID pacijente

Zdravstveni savjet Naše stranke: Infektivnu kliniku otvoriti za nove COVID pacijente

18.10.2020.

Kako saznajemo iz Izvještaja Kriznog štaba u Izolatoriju KCUS-a hospitalizirano je 63 pacijenata sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom.

Kapacitet Izolatorija se rapidno popunjava i neophodno je osigurati nove bolničke postelje koje će opsluživati stručni medicinski kadar.

Jedini takav prostor koji ispunjava sve zdravstvene uvjete je Infektivna klinika KCUS-a. Dakle, KCUS, kao najveća zdravstvena ustanova u Federaciji BiH, treba konačno otvoriti svoja odavno zaključana vrata, pripremiti postelje i kadar za potencijalni prijem većeg broja pacijenata.

Ovakav stav je usvojen i na sjednici Skupštine KS održanoj 25. 8. kao jedan od 16 zaključaka predloženih od zdravstvenih savjeta četiri političke partije (NS, SDP, NiP i NBL).

Smatramo da je nepotrebno dodatno organiziranje i opremanje improviziranih izolatorija pored kapaciteta KCUS-a.

Također smo mišljenja da se ova reorganizacija i konačno otvaranje vrata KCUS-a, te pružanje usluga građanima i osiguranicima treba desiti odmah što je i navedeno u zaključku sjednice održane u septembru ove godine kada je epidemiološka situacija bila znatno bolja.

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!