Naša stranka | Zakon o kontroli duhana: Zdraviji građani i okoliš, a puniji budžeti
Zakon o kontroli duhana: Zdraviji građani i okoliš, a puniji budžeti

Zakon o kontroli duhana: Zdraviji građani i okoliš, a puniji budžeti

29.05.2023.

Jučer je počela primjena Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje. Tim povodom oglasila se Naša stranka.

“Kao stranka koja se najviše zalagala za zabranu pušenja na javnim mjestima, dužni smo podsjetiti i na to da smo se borili da ovaj zakon bude usvojen u restriktivnijem obliku. Međutim, smatramo da će i postojeći zakon donijeti određene benefite društvu.

U prvom redu mislimo na korist za zdravlje naših građanki i građana te na rasterećenje zdravstvenog sistema. Samo u FBiH zabilježeno je da se tri četvrtine svih smrtnih ishoda od različitih oboljenja dovode u direktnu vezu s faktorima rizika pušenja ili izloženosti duhanskom dimu. Kada je u pitanju zdravstveno stanje radnika u ugostiteljstvu, gotovo 80 posto njih navodi da su dnevno izloženi preko pet sati duhanskom dimu. Skoro polovina ispitanika navodi da imaju smetnje u disanju i glavobolje, 50 posto žena navodi upale disajnih putova, a trećina muškaraca mučninu i smetnje u probavi. Kada su u pitanju radnička prava, skoro dvije trećine ugostiteljskih radnika ističe da bi željeli raditi na radnom mjestu na kojem je uvedena zabrana pušenja. Iako u svim ugostiteljskim objektima neće doći do potpune zabrane pušenja, vjerujemo da će doći do smanjenja ovih kobnih procenata zahvaljujući činjenici da će pušenje biti zabranjeno u svim onim objektima gdje se servira hrana a da će ostali morati imati prostorije rezervisane za pušače.

Također, ovaj Zakon utjecat će na brojne mlade ljude da ne počnu pušiti te dugoročno utjecati na smanjenje broja pušača.

Ovaj zakon dovest će i do pozitivnih ekonomskih učinaka. U pojedinim zemljama Zapadne Evrope zabilježen je porast prihoda u ugostiteljstvu nakon zabrane pušenja u javnim prostorima. Također, s obzirom na to da je zakon motivirajući za prestanak pušenja dolazi do preraspodjele sredstava na druge sektore koji imaju korisniji društveni učinak od duhanske industrije, a, kao što je već pomenuto, dolazi do rasterećenja u zdravstvu što ima pozitivan efekt na budžet tog sektora.

Ovaj zakon naša je obaveza i na našem putu ka EU te njegova primjena utjecat će također na ubrzanje procesa eurointegracija.

U konačnici, primjenom ovog zakona čuvamo i okolinu. U FBiH godišnje se baci 6,5 milijardi opušaka i preko 327 miliona komada ambalaže. Ako primjenom ovog zakona samo prepolovimo pomenuti otpad, pozitivni ekološki učinci će biti vidljivi.

Zbog navedenog vjerujemo da će prije svega građanke i građani, potom ugostiteljke i ugostitelji te u konačnici službenice i službenici zaduženi za kontrolu provedbe ovog zakona najozbiljnije i dobronamjerno shvatiti svoje obaveze koje ovaj zakon nameće te ih do kraja ispoštovati.”

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!