Naša stranka | Vildana Bešlija: Šta se dešava s predmetom Zdravi životni stilovi u OŠ Isak Samokovlija?
  • Početna
  • Novosti
  • Vildana Bešlija: Šta se dešava s predmetom Zdravi životni stilovi u OŠ Isak Samokovlija?
Vildana Bešlija: Šta se dešava s predmetom Zdravi životni stilovi u OŠ Isak Samokovlija?

Vildana Bešlija: Šta se dešava s predmetom Zdravi životni stilovi u OŠ Isak Samokovlija?

01.10.2021.

U Osnovnoj školi „Isak Samokovlija“ u Sarajevu samoinicijativno, od strane uprave, ukinut je predmet Zdravi životni stilovi. Tim povodom reagirala je Vildana Bešlija, zastupnica Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo.

Ministarstvu obrazovanja postavila je sljedeća pitanja:

- Da li uprava škole ima pravo ukinuti izborni predmet koji je izabrala apsolutna većina roditelja i nametnuti drugi?

- Zašto škola ne poštuje svoju obavezu da na svojoj stranici ponudi informacije o sva tri izborna predmeta kako bi se roditelji o njima mogli informirati?

- Da li škola, u skladu sa svojom obavezom, čuva originalne anketne upitnike koje su roditelji ispunjavali i iz kojih je jasno koji su izborni predmet odabrali za svoju djecu?

Bešlija je komunicirala s roditeljima i na sjednici je predstavila svoja saznanja:

„Roditelji su međusobno provjerili kako su glasali na dostavljenoj anketi i kažu da rezultati nisu onakvi kakvi su im usmeno predstavljeni. Ako nema mogućnosti za realizaciju predmeta Zdravi životni stilovi, roditelji će željeti da se opredjele za neku od različitih opcija vjeronauka.

S obzirom na to da je škola prema direktivi Ministarstva obrazovanja iz 2019. godine dužna čuvati originalne anketne upitnike sa svim potrebnim informacijama, molim informaciju da li škola čuva originale anketnih upitnika koje su roditelji ispunjavali tokom zadnje tri godine u skladu sa pomenutom direktivom.

Roditelji također tvrde da im je usmeno pojašnjeno da predmet Zdravi životni stilovi neće postojati sljedeće godine uz korištenje izgovora da niti jedna škola na području općine Centar nema uveden ovaj predmet, a znamo da je to nemoguće jer je ta konstatacija u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju KS, kao i da nema obučenog kadra za odvijanje nastave. Obratili su se i Institutu za populaciju i razvoj za provjeru. Od Instituta su dobili informacije da OŠ Isak Samokovlija ima dvije certificirane osobe za ovaj predmet, kao i to da im isporučuju knjige za Zdrave životne stilove i da ima učenika koji isti pohađaju u općini Centar u kontinuitetu i to sa porastom zadnjih pet godina. Istovremeno, u odgovoru Instituta je naglašeno da je specifično u ovoj školi u kontinuitetu primjetan pad interesovanja za ovaj predmet, što je također čudno uzimajući u obzir povećano interesovanje u ostalim školama na području iste općine.

I da zaključim, smatram da je u ovom periodu kada je zdravlje posebno važan aspekt razvoja naše djece, neprihvatljiv je nemar i nedovoljan angažman odgovornih osoba u školama, te molim ministricu da se provjere ovi navodi, jer je potpuno neshvatljiva nezainteresovanost za predmet Zdravi životni stilovi, koji je ocijenjen kao jedan od najnaprednijih u Evropi i da se dodatno angažujemo na promociji i značaju ovog predmeta u svim školama u Kantonu Sarajevo.“