Naša stranka | Vildana Bešlija: Spisak verificiranih zdravstvenih ustanova objaviti na stranici Ministarstva zdravstva
  • Početna
  • Novosti
  • Vildana Bešlija: Spisak verificiranih zdravstvenih ustanova objaviti na stranici Ministarstva zdravstva
Vildana Bešlija: Spisak verificiranih zdravstvenih ustanova objaviti na stranici Ministarstva zdravstva

Vildana Bešlija: Spisak verificiranih zdravstvenih ustanova objaviti na stranici Ministarstva zdravstva

22.11.2021.

Vildana Bešlija, zastupnica Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo, uputila je inicijativu kojom se zadužuje Ministarstvo zdravstva KS da prikuplja podatke od institucija nadležnih za verifikaciju opreme zdravstvenih ustanova i vodi Registar verifikovanih zdravstvenih ustanova i apoteka kojima je osnivač Kanton Sarajevo, kao i onih u privatnoj praksi za područje Kantona.

„Cilj je, prije svega, povećati pouzdanost zdravstvenih ustanova, ali i povjerenje građana u njih. Obaveza Ministarstva bi bila da spisak verificiranih zdravstvenih ustanova ažurira na mjesečnoj bazi i da ga objavi na svojoj internet stranici. Građani će tako imati uvid koje ustanove imaju verifikaciju i prema tome se odlučivati za neku od njih. To će, istovremeno, i mnoge zdravstvene ustanove natjerati da budu ažurnije u ispunjavanju svojih zakonskih obaveza“, rekla je Bešlija.