Naša stranka | Vildana Bešlija: Kanton će finansirati troškove polaganja ispita za deficitarna zanimanja
  • Početna
  • Novosti
  • Vildana Bešlija: Kanton će finansirati troškove polaganja ispita za deficitarna zanimanja
Vildana Bešlija: Kanton će finansirati troškove polaganja ispita za deficitarna zanimanja

Vildana Bešlija: Kanton će finansirati troškove polaganja ispita za deficitarna zanimanja

09.09.2021.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo podržalo je inicijativu zastupnice Naše stranke Vildane Bešlije za finansiranje ili sufinansiranje troškova polaganja majstorskih i stručnih ispita za deficitarna zanimanja. „Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine već treću godinu objavljuje informacije o potrebama na tržištu rada u Bosni i Hercegovini, s ciljem da maturantima osnovnih i srednjih škola u BiH pruži informacije o potrebama tržišta rada, te da im olakša izbor za nastavak školovanja. Agencija objavljuje spisak top pet deficitarnih zanimanja po kantonima i entitetima, kao i za Brčko ditrikt BiH, te detaljne spiskove svih zavoda i službi zapošljavanja u BiH gdje je dat prijedlog deficitarnih zanimanja. Ova informacija ne treba biti namijenjena isključivo maturantima, već i vlastima. Kanton Sarajevo treba biti aktivan učesnik kolektivnog napora da radna snaga ove države ide u korak sa potrebama tržišta. Konkretan oblik stimulansa kanton može dati kroz program koji treba prerasti u stalnu budžetsku stavku finansiranje/sufinansiranje troškova polaganja majstorskih ispita za deficitarna zanimanja. Naravno, ovo se odnosi i na dokvalifikacije i prekvalifikacije postojeće radne snage čija zanimanja nisu tražena na tržištu rada“, navela je Bešlija. Naša stranka istu inicijativu spušta i na lokalni nivo vlasti s ciljem da se i općine, odnosno gradovi uključe u ovaj proces. Inicijativu je u Općini Novi Grad već uputio vijećnik Naše stranke Adi Škaljić.