Naša stranka | Vijećnik Naše stranke upozorava: Općinsko vijeće Velike Kladuše neće biti ni u prilici da razmatra budžet za 2024. godinu. Da li je država pokleknula pred Fikretom Abdićem?
  • Početna
  • Novosti
  • Vijećnik Naše stranke upozorava: Općinsko vijeće Velike Kladuše neće biti ni u prilici da razmatra budžet za 2024. godinu. Da li je država pokleknula pred Fikretom Abdićem?
Vijećnik Naše stranke upozorava: Općinsko vijeće Velike Kladuše neće biti ni u prilici da razmatra budžet za 2024. godinu. Da li je država pokleknula pred Fikretom Abdićem?

Vijećnik Naše stranke upozorava: Općinsko vijeće Velike Kladuše neće biti ni u prilici da razmatra budžet za 2024. godinu. Da li je država pokleknula pred Fikretom Abdićem?

17.11.2023.

Budžetskim kalendarom koji je sastavni dio Zakona o budžetima FBiH je propisano da do 1. novembra načelnik utvrđuje nacrt budžeta, koji do 5. novembra dostavlja Općinskom vijeću, te do  31. decembra vijeće donosi budžet. Međutim, sve su prilike da Općinsko vijeće Velike Kladuše uopće neće biti u prilici da razmatra budžet za 2024. godinu, upozorava Zlatko Pajazetović, šef Kluba vijećnika Naše stranke.

„Kolegij Općinskog vijeća je 3. novembra uputio zahtjev prema općinskom načelniku da dostavi nacrt budžeta za 2024. godinu Vijeću na razmatranje i usvajanje. Načelnik ne odgovara na zahtjev kolegija, pod izlikom da on ne priznaje Općinsko vijeće“, kaže Pajazetović i dodaje da suština ove situacije nije u tome da li načelnik može priznati ili ne može priznati Vijeće, jer su to dva odvojena organa lokalne vlasti, nego se radi o tome da koristi situaciju kako bi izbjegao odluke donesene od strane Vijeća.

„Ovakvo stanje odgovara isključivo načelniku i njegovoj Laburističkoj stranci koja bez parlamentarne većine, a preko načelnika, koji ne poštuje zakone Bosne i Hercegovine, provode svoju politiku.“

Šef vijećnika Naše stranke podsjeća da ni budžet za 2023. godinu također nije usvojen u skladu sa zakonom i da se načelnik vodio istom matricom o nepriznavanju Vijeća. Tada je vijeće većinom glasova usvojilo budžet za 2023. godinu i to u zakonskom roku, no bez obzira na to načelnik je proglasio i Službenom glasniku Općine objavio „svoj“ budžet, iako na to ima pravo samo ako Vijeće ne usvoji ovaj finansijski dokument do kraja marta.

Samovolja načelnika Abdića ide do te mjere da je nedavno zaposlio dva čuvara koji čuvaju prostorije Vijeća od samih vijećnika i na taj način potpuno onemogućio rad vijeća. Vijećnik Pajazetović pita kako je moguće da organi države ne reagiraju na takva dešavanja. Među tim organima su sudske instance te kantonalna i federalna ministarstva.

„Na inicijativu 15 vijećnika velikokladuškog vijeća, premijer USK je 12. aprila podnio apelaciju Ustavnom sudu FBiH za ocjenu ustavnosti budžeta. Ustavni sud do danas nije donio nikakvu presudu!

Vijeće ja u nekoliko navrata pozivalo nadležna federalna i kantonalna ministarstva da izvrše inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zakona iz njihovih nadležnosti. Nijedno ministarstvo nije adekvatno odgovorilo!

Kantonalni sud u Bihaću već četvrtu godinu vodi predmet protiv načelnika Abdića za zloupotrebu položaja na kojem će provesti još jedan čitav mandat od četiri godine!

Očito je da neodlučnost i tromost institucija koje su nadležne da riješe ovakve stvari su doprinijele tome da se načelnik ponaša ovako. Žao mi je, ali mi se čini da je ovaj put država pokleknula pred Fikretom Abdićem“, ne krije svoju razočaranost Pajazetović.

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!