Naša stranka | Behija Kulović
Behija Kulović

Behija Kulović

15.09.2020.

POTPREDSJEDNICA

Rođena sam 21. maja 1979. godine u Zenici. Nakon završene osnovne i srednje škole u Kaknju, završila sam Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu i stekla zvanje profesorice bosanskog jezika i književnosti. Gotovo dvadeset godina radim u nastavi, sa mladim ljudima u kojima vidim naše najveće bogatstvo i potencijal koji će graditi ljepše i prosperitetnije bh. društvo.

Članica sam Naše stranke od 2016. godine. U periodu od 2020-2022. bila sam vijećnica u Općinskom vijeću Kakanj u kojem sam zajedno sa Brankom i Dževdetom radila na promociji i implementaciji naših politika nastojeći Našu stranku pozicionirati na mjesto relevantnog i kredibilnog političkog subjekta na lokalnom nivou. Nakon prošlogodišnjih Općih izbora zastupnica sam u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona kada sam imenovana i za zamjenicu predsjedavajućeg Skupštine ZDK.

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!