Naša stranka | Sjećanje na Borisa Divkovića (1981 – 2011)
Sjećanje na Borisa Divkovića (1981 – 2011)

Sjećanje na Borisa Divkovića (1981 – 2011)

19.11.2020

Boris Divković je rođen 19. januara 1981. u Tuzli. Završio je Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom 2000. a potom Franjevačku teologiju u Sarajevu 2006. Radio je u Svjetlu riječi i na BH radiju. Na osnivačkoj skupštini Naše stranke, 5. aprila 2008. izabran je za potpredsjednika. Preminuo je u Zagrebu 19. novembra 2011. Danas je devet godina od njegove smrti.

Na osnivačkoj skupštini Naše stranke, u svom govoru, rekao je, između ostalog, i ovo: „Ova politička opcija se zalaže za moralnu politiku i stoga u njoj mogu sudjelovati samo moralni ljudi. Visok zahtjev! Naravno! Onima koji politiku smatraju najboljim mogućim sredstvom za stjecanje bogatstva ili samodopadne časti, koji su spremni upotrijebiti i najnemoralnija sredstva kako bi ostvarili željeni cilj, u ovoj političkoj opciji nije mjesto! Ovo je stranka svih mladih, svih mladih duhom bez obzira na godine.

A budućnost?

Ni mi iz stranke, niti itko može predvidjeti hoćemo li uspjeti. Ovdje nema te računice. Ovo nije tek pokušaj nerealnih entuzijasta i zanesenjaka koji će biti izgrižen sumnjom besperspektivnosti i pokleknuti pred svakom malom kritikom sa strane. Ova stranka ne čeka budućnost – hoće li je budućnost potvrditi ili demantirati? Ona će nastojati stvoriti bolju budućnost.“

Ove riječi obavezuju. Danas, pored toga što smo sjetni, mi smo i ponosni jer vjerujemo da bi naš Boris bio ponosan na naše uspjehe.