Naša stranka | Sanela Klarić: Ukinuti namete na korištenje obradivog zemljišta
Sanela Klarić: Ukinuti namete na korištenje obradivog zemljišta

Sanela Klarić: Ukinuti namete na korištenje obradivog zemljišta

10.04.2022.

Sanela Klarić, zastupnica Naše stranke u Parlamentu Federacije BiH, tražila je od Vlade FBiH da se za 2022. i 2023. godinu ukinu nameti za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe.

„Posljedice pandemije kao i agresije na Ukrajinu naši građani sve više osjećaju kroz poskupljenja. To se može znatno olakšati različitim olakšanjima našim poljoprivrednicima, ali i građanima koji to nisu ali se žele početi baviti poljoprivredom. Jedan od načina je i ukidanje nameta na korištenje poljoprivrednog zemljišta, barem za ovu i sljedeću godinu“, kaže Klarić.

Zakup zemljišta koje je u državnom vlasništvu iznosi oko 150 KM po hektaru ako je riječ o oranicama, a ako je riječ o livadama onda je oko 100 KM.

„Velike površine oranica i pašnjaka su neiskorištene, cijene repromaterijala i sjemena su i 300 posto skuplje, dok je veliki broj ljudi poljoprivredne struke na birou. Ovim malim pogodnostima u mnogim opštinama smatraju da bi motivisali građane a ne samo poljoprivrednike da koriste opštinsko slobodno poljoprivredno zemljište za proizvodnju hrane. Vjerujem da će nova Strategija razvoja poljoprivrede 2021-2027 koju toliko čekamo prepoznati veliki broj modela sa kojima će se podržati lokalne zajednice da se važna grana proizvodnje lokalne hrane u FBiH postavi na stabilne noge sada kada nam je to najpotrebnije“, kaže Klarić.

 Ova praksa, ako zaživi, društvu može donijeti brojne koristi. Prije svega besplatne poljoprivredne proizvode za veliki broj porodica, zdraviju hranu, povećanu fizičku aktivnost, veći broj ljudi s iskustvom u poljoprivredi i generalno veći interes za poljoprivredu bez obzira da li neko živi na selu ili u gradu.

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!