Naša stranka | Sanela Klarić predlaže sistemsko podsticanje kupovine ekološki prihvatljivih vozila
  • Početna
  • Novosti
  • Sanela Klarić predlaže sistemsko podsticanje kupovine ekološki prihvatljivih vozila
Sanela Klarić predlaže sistemsko podsticanje kupovine ekološki prihvatljivih vozila

Sanela Klarić predlaže sistemsko podsticanje kupovine ekološki prihvatljivih vozila

12.10.2021.

Sanela Klarić, zastupnica Naše stranke u Parlamentu FBiH, podnijela je dvije inicijative koje imaju za cilj potaći kupovinu električnih i hibridnih vozila.

„Prema direktivama EU, kompletna autoindustrija mora svoje poslovanje uskladiti sa ciljevima EU, što znači da do 2050. godine proizvodnja automobila, njihova eksploatacija i proces recikliranja mora biti karbonski neutralna, odnosno s nula posto zagađenja. U tom kontekstu, sve države EU ali i regije su pokrenule različite mjere kako bi stimulisale i promovisale korištenje ekološki prihvatljivih vozila. U našoj regiji jedino Bosna i Hercegovina i Kosovo nemaju nikakve mjere stimulacije eko vozila.

Pored toga što u Bosni i Hercegovini nemamo baš nikakve stimulacije za ekološki prihvatljiva vozila, imamo jako puno otežavajućih faktora koji destimulišu razvoj poslovnog ambijenta koji bi doprinio promociji eko vozila i njihove infrastrukture“, rekla je Klarić.

Klarić s tim u vezi predlaže uvođenje olakšica za korištenje autocesta ekološki prihvatljivih vozila, ali i da Vlada subvencionira njihovu kupovinu.

„Sve sam pripremila sa  Udruženjem za elektromobilnost pri Privrednoj komori FBiH koji su također poslali inicijativu i prijedlog Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionirane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor s unutrašnjim sagorijevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon) na adresu Vlade FBiH.“

Klarić očekuje brzu intervenciju Vlade FBiH jer su dobili sve nacrte i nemaju razlog odugovlačiti.

 

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!