Naša stranka | Sabina Ćudić uputila pismo Zastupničkom domu Parlamenta FBiH povodom stanja u Pazariću
  • Početna
  • Novosti
  • Sabina Ćudić uputila pismo Zastupničkom domu Parlamenta FBiH povodom stanja u Pazariću
Sabina Ćudić uputila pismo Zastupničkom domu Parlamenta FBiH povodom stanja u Pazariću

Sabina Ćudić uputila pismo Zastupničkom domu Parlamenta FBiH povodom stanja u Pazariću

01.12.2020.

Sabina Ćudić, zastupnica Naše stranke u Parlamentu FBiH, uputila je Zastupničkom domu pismo povodom sutrašnje sjednice tog zakonodavnog tijela. Sutra je tačno godina dana od tematske sjednice posvećene Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić. Ćudić u pismu upozorava na dosadašnji nerad vlasti kad je ova problematika u pitanju i poziva na usvajanje sedam zaključaka. Sadržaj pisma prenosimo u cijelosti.

Poštovane kolegice i kolege,

Ove sedmice, u petak, 4. decembra, puni se tačno godinu dana od tematske sjednice našeg doma, u čijem fokusu je bilo stanje u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić. Na toj sjednici usvojili smo niz zaključaka koji su za cilj prvenstveno imali zaustavljanje nehumanog tretmana djece i omladine u ovoj ustanovi, a zatim slijed reformskih koraka u sistemu socijalne zaštite.

Godinu dana kasnije, na dnevnom redu naše sutrašnje sjednice, nalazi se Informacija Ministarstva za rad i socijalnu politiku o stepenu realizacije ovih zaključaka iz domena ovog ministarstva, kao krovnog organa nadležnog za nadzor nad radom ove ustanove i ustanova ovog tipa.

Kao neko ko je inicirao pitanje zlostavljanja štićenika i štićenica Zavoda, kao i pitanje finansijskog kriminala u ovoj ustanovi, i nakon konsultacija obavljenih sa nizom nevladinih organizacija koje se bave zaštitom osoba sa poteškoćama u razvoju, osjećam dužnost da vas obavijestim da je Informacija koju ćemo sutra razmatrati u važnim segmentima potpuno neistinita i nedostojna ovog doma kao i, što je najvažnije, štićenika i štićenica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.

Ovom prilikom posebno vam želim skrenuti pažnju na nekoliko važnih podataka i osvrta na Informaciju i pozvati vas da danas zajedno usvojimo zaključke na kraju ovog pisma.

1. Godinu dana nakon objave materijala i potvrde vještaka o autentičnosti snimaka koji dokazuju zlostavljanje štićenika i štićenica te materijala koji ukazuju na višegodišnji privredni kriminal u ovoj ustanovi, Zavod i dalje nema novo, adekvatno rukovodstvo. Trenutna v.d. direktorica Zavoda je bivša članica Nadzornog odbora Zavoda, organa koji je trebao voditi nadzor nad zakonitošću rada ove ustanove u periodu kada su štićenici zlostavljani. Trenutna v.d. direktorica ne ispunjava zakonske uslove za obnašanje funkcije direktorice Zavoda. Uprkos provedenoj konkursnoj proceduri, novi direktor/direktorica nije imenovan/a ni godinu dana nakon naše sjednice i ne postoji obrazloženje zašto se u u ovoj mjeri kasni sa procesom koji je morao biti urgentan. Imenovanje starog kao novog rukovodstva predstavlja saučesništvo Vlade FBiH u prikrivanju i zataškavanju nedjela, ali i nas kao zakonodavnog tijela koje bi moralo nadzirati ove procese.

2. Kao što je evidentno iz Informacije koju ćemo sutra razmatrati, niti jedno od zakonskih rješenja definisanih našim zaključcima Ministarstvo nije uputilo u proceduru.

3. U usvojenom Zaključku 2., koji nalaže Izradu jedinstvenog registra djece sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom, Ministarstvo nam daje potpuno neistinitu informaciju da je ustanovljeno nepostojanje svrhe ovakvog registra – uprkos činjenici da Ministarstvo nije organizovalo niti jedan sastanak imenovane radne grupe.

4. Kada je u pitanju Zaključak 6., koji definiše redovno revidiranje dijagnoza i liječničke kontrole osoba s intelektualnim i mentalnim teškoćama smještenim u ustanovama socijalne zaštite u FBiH, Ministarstvo nas informiše da im “nije poznato šta je dalje učinjeno po ovom pitanju”.

5. Kada je u pitanju Zaključak 4., kojim smo zahtijevali zapošljavanje stručnog kadra u ustanovama socijalne zaštite, Ministarstvo nas informiše da su održali jedan sastanak na ovu temu.

6. U vezi sa Zaključkom 13., kojim smo zahtijevali provedbu preporuka Ombudsmena za ljudska prava BiH iz Specijalnog izvještaja o stanju prava osoba s intelektualnim i mentalnim teškoćama u BiH, dobijamo odgovor da ništa nije urađeno po pitanju ovog zaključka te da će preporuke eventualno biti uzete u obzir prilikom budućih izrada zakonskih rješenja.

7. Kada je u pitanju Zaključak 18., koji obavezuje Ministarstvo da redovno održava sastanke sa predstavnicima i predstavnicama vijeća i udruženja roditelja s ciljem operacionalizacije zaključaka Zastupničkog doma Parlamenta FBiH i definiranje rokova za njihovu realizaciju – Ministarstvo nas obavještava da je u proteklih godinu dana organizovalo tačno jedan sastanak održan neposredno nakon naše sjednice prije godinu dana. Navedene tačke nisu cjelokupna slika demonstrirane nebrige, nerada i neodgovornosti Ministarstva i Vlade FBiH kada je u pitanju zaštita maloljetnih štićenika I štićenica Zavoda čiji smo osnivači i za koje smo profesionalno, ljudski i moralno odgovorni – one su samo ilustracija.

Zbog svega navedenog, u svoje lično ime, u ime Kluba Naše stranke te u ime Ines Kavalec, predsjednice Udruženja “Dajte nam šansu”, Aide Hrnjić, direktorice Centra za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama “Colibri”, Edina Čelebića, predsjednika Vijeća roditelja JU Zavod Mjedenica, Harisa Haverića, direktora Saveza “Sumero”, zatim Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom ZDK, pozivam vas da podržite usvajanje sljedećih zaključaka:

1. Da se uputi zahtjev Tužilaštvu Kantona Sarajevo za pristup informacijama o stepenu realizacije istrage i planiranim rokovima za eventualno podizanje optužnica;

2. Da četiri nadležna ministarstva Predstavničkom domu dostave izvještaj o stručnim kapacitetima ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač FBiH;

3. Da četiri nadležna ministarstva hitno dostave izvještaj o sprovođenju Strategije deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite;

4. Da Ministarstvo rada i socijalne politike hitno dostavi izvještaj o sprovedenim konkursnim procedurama u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić u 2020. godini;

5. Da se hitno dostavi informacija o stanju tokom pandemije te načinima zaštite štićenika i štićenica u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač FBiH;

6. Pristupi prioritetnom upućivanju u parlamentarnu proceduru zakona definisanih zaključcima ovog doma;

7. Da se u cilju zaštite uposlenika i uposlenica javnih ustanova FBiH, koji su izloženi diskriminaciji i mobingu zbog prijavljivanja nezakonitih radnji, a u skladu sa Programom rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za 2020. godinu, na narednu sjednicu uvrsti Nacrt zakona o zaštiti uzbunjivača.

 S poštovanjem,

Sabina Ćudić

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!