Naša stranka | Program skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u periodu 2021 – 2022.
Program skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u periodu 2021 – 2022.

Program skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u periodu 2021 – 2022.

04.12.2020.

Predstavnici nove skupštinske većine u Kantonu Sarajevo prezentirali su danas sporazum koji sadrži mjere i principe kojima će se rukovoditi u upravljanju Kantononom u naredne dvije godine.

Haris Bašić iz Naroda i pravde kratko je predstavio dokument posebno naglasivši da se u njemu nalazi 26 mjera i 35 principa koji se odnose na bolest COVID-19. Mjere su podijeljene po kantonalnim ministarstvima, a prema roku realizacije na kratkoročne, srednjoročne i dugoročne.

Haris Vranić iz SDP-a prezentirao je zdravstvene mjere. Neke od njih su:

- Zdravstveno osiguranje za sve stanovnike i stanovnice Kantona Sarajevo, u saradnji sa lokalnim zajednicama - dugoročna mjera;

- Potpuna informatizacija ustanova javnog i privatnog zdravstvenog sistema u KS – kratkoročna mjera.

Damir Marjanović, nezavisni zastupnik u Skupštini KS, govorio je o obrazovanju. Kao novinu u odnosu na dosadašnji sistemski pristup u ovoj oblasti u Kantonu naveo je formiranje dva ministarstva. Prvo će obuhvatati predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, a drugo nauku i visoko obrazovanje. S novim ministarstvom neće se povećati administracija kao ni broj ministarstava jer će druga dva ministarstva biti spojena u jedno. Kao novost spomenuo je i formiranje Instituta za preduniverzitetsko obrazovanje.

Mirza Batalović iz NBL-a u svom izlaganju također se fokusirao na nauku i obrazovanje te napomenuo da će biti formiran i fond za istraživanje naučno-istraživačkog rada.

Edin Forto iz Naše stranke naglasio je važnost oporavka od ekonomskih posljedica pandemije. Rekao je da će svi budžeti, pa tako i kantonalni, biti drastično smanjeni. U tom smislu istakao je prve dvije mjere iz dokumenta kojima će sanirati posljedice tih smanjenja:

Prva se odnosi na hitno pristupanje izradi rebalansa budžeta u skladu s ekonomskim uvjetima izazvanim pandemijom bolesti COVID-19, sa fokusom na racionalizaciju svih izdataka izuzev onih koji služe očuvanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta u privredi.

Druga se tiče zapošljavanja: „Novi programi masovnog zapošljavanja u toku pandemijske krize s fokusom na reformirane programe, javne radove, zapošljavanje mladih i teže upošljivih radnica i radnika.“

Prilikom prezentacije, na upit novinara, odgovoreno je da će uskoro biti i obznanjena imena ljudi koji će upravljati pojedinim resorima unutar Vlade Kantona Sarajevo.

Tekst cijelog sporazuma možete pronaći na sljedećem linku: Sporazum nove skupštinske većine za šeriod 2021 - 2022.

 

 

 

 

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!