Naša stranka | Program nove skupštinske većine u Kantonu Sarajevo / 2023. - 2026.
Program nove skupštinske većine u Kantonu Sarajevo / 2023. - 2026.

Program nove skupštinske većine u Kantonu Sarajevo / 2023. - 2026.

24.03.2023.

Predstavnici stranaka koalicione većine u Kantonu Sarajevo Vildana Bešlija (NS), Elvedin Okerić (NiP), Adnan Šteta (SDP) i Almir Bečarević (SBiH) danas su potpisali Program skupštinske većine u Kantonu Sarajevo za mandatni period 2022 – 2026. godina. Stranke potpisnice ovog programa kažu da se zalažu za saradnju zasnovanu na principima i mjerama kojima će unaprijediti kvalitetu života građanki i građana Kantona Sarajevo. 

“Sve stranke koalicione većine u Kantonu Sarajevo od samog početka pregovora insistiraju na programu koji će biti okosnica našeg rada. Formiranje koalicija baziranih na programu započeli smo 2018. godine i raduje nas što je to sada postala norma”, poručili su potpisnici.

Ciljevi skupštinske većine u Kantonu Sarajevo su nastavak unapređenja kvaliteta života građanki i građana, kroz podizanje životnog standarda, unapređenje zdravstvenog sistema, podizanje kvalitete komunalnih usluga, energetske održivosti i efikasnosti, zaštitu čovjekove okoline i kvalitete zraka, dalje unapređenje obrazovnog sistema i okruženja za razvoj naučnoistraživačke djelatnosti, popravljanje društvenog statusa mladih, poboljšanje sigurnosne situacije, briga o najranjivijim društvenim grupama i pojedincima, podizanje standarda javnog prevoza, provođenje pronatalitetnih politika, efektivno korištenje fondova EU za razvojne programe, kapitala, iskustva i znanja bosanskohercegovačke dijaspore, te stvaranje održivog fiskalnog okvira koji će omogućiti realizaciju aktivnosti pobrojanih u ovom programu skupštinske većine.

“Stranke potpisnice svjesne su da pojedine mjere i projekti zahtijevaju višemandatni angažman, ali su spremne raditi na njima kako bi što prije bile realizirane. Svjesne su i da određene mjere obuhvataju nadležnosti drugih nivoa vlasti, ali su odlučne u namjeri da kao Kanton dogovaraju i iniciraju realizaciju tih mjera prema drugim nivoima vlasti, te da pružaju punu saradnju i pomoć drugim nivoima vlasti pri provođenju istih”, istakli su.

Pročitajte cijeli program.

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!