Naša stranka | Parlamentarci traže usvajanje Zakona o javno-privatnom partnerstvu
Parlamentarci traže usvajanje Zakona o javno-privatnom partnerstvu

Parlamentarci traže usvajanje Zakona o javno-privatnom partnerstvu

26.02.2021.

Grupa zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine pozvala je Vladu Federacije Bosne i Hercegovine da pokrene aktivnosti na donošenju Zakona o javno-privatnom partnerstvu u FBiH.

Zastupnici Hajrudin Žilić, Lana Prlić, Mirsad Čamdžić i Irfan Čengić podsjećaju Vladu Federacije da je Predstavnički dom usvojio set zaključaka kojim se obavezala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine da uputi ovaj zakon u Parlamentarnu proceduru jer je Federacija BiH jedini nivo vlasti u Bosni i Hercegovini koja nema ovaj zakon kao i druge podzakonske akte.

Ovim putem pozivamo još jednom Vladu Federacije BiH da organizujemo zajednički sastanak na kojem ćemo vam predstaviti radni materijal Zakona o javno-privatnom partnerstvu FBiH koji je napravljen u saradnji sa NDI - nacionalnim demokratskim institutom.

Cilj ovog zakona jeste da postavi jasan, nediskriminirajući i učinkovit pravni okvir za provedbu projekata iz oblasti javno-privatnog partnerstva kojim će se kroz učešće privatnog sektora unapređivati standard javnih usluga iz nadležnosti javnih tijela na nivou FBIH, a ujedno i pospješiti uslovi za dalji ekonomski rast i razvoj na području FBiH, te osigurati relaksaciju u budžetima u Federaciji BiH.

Podsjećamo Vladu Federacije Bosne i Hercegovine, da je ovaj zakon u reformskoj agendi  i da je označen kao jedan od prioriteta za ekonomski razvoj u Federaciji Bosne i Hercegovine, što posebno dolazi do izražaja u uslovima pandemije te postpandemijskog oporavka privrede u FBiH.

Imamo iskrenu želju da zajedno sa Vladom Federacije BiH radimo na ovom zakonu i želimo da Vlada FBiH bude formalni predlagač ovog zakona koji smo pripremili te ćemo se truditi osigurati široku podršku u Parlamentu FBiH. Pokazatelj da je Predstavnički dom Parlamenta podržao zaključke za usvajanje ovog zakona, jasno pokazuje da postoji  parlamentarna većina koja će usvojiti ovaj zakon.

Grupa zastupnika je danas predsjedavajućem Doma dostavila i zvanični prijedlog da u Programu rada Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za 2021. godinu uvrsti i Zakon o javno-privatnom partnerstvu.