Naša stranka | Operhal i Jogunčić: Preko milion i po akumuliranih sredstava uložiti u poboljšanje zdravstvenih usluga
  • Početna
  • Novosti
  • Operhal i Jogunčić: Preko milion i po akumuliranih sredstava uložiti u poboljšanje zdravstvenih usluga
Operhal i Jogunčić: Preko milion i po akumuliranih sredstava uložiti u poboljšanje zdravstvenih usluga

Operhal i Jogunčić: Preko milion i po akumuliranih sredstava uložiti u poboljšanje zdravstvenih usluga

21.11.2021.

U Gradskom vijeću Gračanica održana je prva Tematska sjednica o zdravstvenoj zaštiti i sigurnosti otkako je pandemija počela. Raspravu je inicirao Klub vijećnika Naše stranke.

Vijećnik Saša Operhal posebno je problematizirao činjenicu da su na računu Doma zdravlja akumulirana sredstva u iznosu od skoro 1.700.000 KM.

„Odakle se stvorio višak sredstava s obzirom na činjenicu da se Dom zdravlja finansira iz budžeta, i ko je uskraćen akumulacijom tog novca? Ljekari i medicinsko osoblje, pacijenti ili svi zajedno?“, pitao je Operhal.

Dao je i konkretan prijedlog utroška tih sredstava: „Novčana sredstva treba usmjeriti za kupovinu medicinske opreme, nabavku sanitetskih vozila, jer su postojeća stara i neadekvatna, edukaciju uposlenika, koji su dosada svojim novcem plaćali edukacije, konkretno iz oblasti upotrebe ultra zvuka, iako vrlo rijetko imaju priliku primijeniti stečeno znanje, jer nemaju pristup ultra zvuku. Zar se to ne bi moglo finansirati iz članarina koje se redovno uplaćuju ljekarskoj komori? Sve navedeno će dovesti do poboljšanja usluge korisnicima, pacijentima, ali i stvoriti bolje uslove za rad ljekara i medicinskog osoblja.“

Postoje špekulacije da će novac biti utrošen na rekonstrukciju zgrade Doma zdravlja, što Operhal smatra neopravdanim: „Imajući u vidu da je osnivač Doma zdravlja Grad, te bi shodno tome zakonska obaveza Grada bila da obezbijedi sredstva za rekonstrukciju zgrade, a ne da se pomenuta sredstva koriste za tu namjenu, jer će u tom slučaju svi biti na gubitku.“

Mersiha Jogunčić fokusirala se na nedostatak ambulanti. Pitala je da li menadžment Doma zdravlja razmišlja o otvaranju ambulanti porodične medicine za pojedine mjesne zajednice u cilju rasterećenja centralnog objekta. Osim toga, ona smatra da bi u najudaljenijim gračaničkim mjesnim zajednicama, poput Lukavice, Doborovaca i Džakula trebao otvoriti laboratorije za osnovne i manje zahtjevne usluge.

Problematizirala je i monopol na tržištu zdravstvenih proizvoda:  „Na osnovu čije odluke ili dozvole se na odjelu ORL u Domu zdravlja prodaju slušni aparati i oprema predstavnika samo određenih firmi?“

Napomenula je da ZZO subvencionira troškove ove opreme u iznosu od 500KM, a da su ugovori potpisani sa svim firmama na području BiH, slično kao s apotekama.

Tražila je i uvođenje druge smjene ili barem radne subote u Domu zdravlja te kritikovala nerad Zdravstvenog savjeta: „Šta je prethodnih godina radio Zdravstveni savjet, koji je  Vijeće osnovalo 2018., a  načelnik 2019. imenovao 11 članova istog. Koliko je poznato, Zdravstveni savjet nije imao nikakvih aktivnosti, a njegovo osnivanje je zakonska obaveza, što znači da su i aktivnosti obavezne shodno ulozi koju ima.“