Naša stranka | Ograđujemo se od glasanja Boške Ćavar
Ograđujemo se od glasanja Boške Ćavar

Ograđujemo se od glasanja Boške Ćavar

01.11.2022.

Gradsko vijeće Grada Mostara jučer se izjašnjavalo o Odluci o isticanju obilježja na i unutar objekata Gradske uprave, javnim ustanovama i javnim preduzećima u većinskom vlasništvu Grada Mostara i isticanju – projiciranju slika i simbola na javnim gradskim objektima.

Odlukom se, između ostalog, definiralo da u javnim objektima mogu biti isključivo simboli BiH, FBiH, HNK i Grada Mostara. Odluka nije usvojena. Jedna od vijećnica koja nije glasala za ovu odluku je i Boška Ćavar iz Naše stranke. Povodom njenog glasanja oglasili su se iz Naše stranke.

„U Gradskom vijeću Grada Mostara Naša stranka ima dvije vijećnice, Irmu Baraliju i Bošku Ćavar. Irma Baralija je glasala za Prijedlog odluke, a Boška Ćavar je bila suzdržana. Irma Baralija je glasala u skladu sa stavom Naše stranke, Boška Ćavar je odlučila da glasa u skladu sa svojim ličnim ubjeđenjima koja se ovog puta kose s ubjeđenjima Naše stranke. Naš stav je da državne institucije moraju pokazivati vlastitu samobitnost i neovisnost u odlučivanju od bilo čijih stranih državnih interesa ili interesa pojedinih kolektivnih identiteta. Tome služe državni simboli i samo oni mogu biti prisutni u državnim institucijama. Ograđujemo se stoga od glasanja Boške Ćavar, a u skladu s internim procedurama organi Naše stranke će odlučivati o ovom slučaju, utvrditi odgovornost i eventualne sankcije.“

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!