Naša stranka | Od programa zavisi učešće Naše stranke u vlasti, EU glavni prioritet
Od programa zavisi učešće Naše stranke u vlasti, EU glavni prioritet

Od programa zavisi učešće Naše stranke u vlasti, EU glavni prioritet

10.12.2022.

Na sjednici Glavnog odbora Naše stranke odlučeno je da se bez Naše stranke ne trebaju donositi odluke na bilo kojem nivou vlasti, posebno kad je riječ o pristupanju EU te deblokadi i ubrzanju tog puta.

Edin Forto, predsjednik Naše stranke, posebno je naglasio da će Naša stranka insistirati na programu buduće vlasti na državnom nivou.

„Programska koalicija je nešto što smo patentirali na nivou Kantona Sarajevo 2018. godine. Sada se po prvi put piše program za federalni nivo vlasti, a na tome ćemo insistirati i kad je državni nivo u pitanju. Taj će program biti mjera uspjeha rada vlade“, rekao je Forto.

Učestvovanje Naše stranke u radu Vijeća ministara BiH prvenstveno je uslovljeno potpisivanjem programa od strane svih učesnika na državnom nivou vlasti i ispunjavanja pet principa koje je predstavila Sabina Ćudić, predsjednica Glavnog odbora Naše stranke:

„Principi na kojima će insistirati Naša stranka su sljedeći: Deblokiranje i ubrzanje pristupa Evropskoj uniji; Opredijeljenost svih političkih subjekata otvaranju pregovora s EU nakon dobijanja kandidatskog statusa, a u skladu s osam preporuka Evropske komisije; Adekvatno organizovanje i finansiranje državnih institucija, posebno onih koje su nosioci evropskih integracija; Unapređenje izbornog procesa, njegovog integriteta i transparentnosti; Ispunjavanje potrebnih uslova za povlačenje značajnih sredstava iz pretpristupnih fondova EU.“

 

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!