Naša stranka | Obrazovanje ne smije biti žrtva vjerskih opredjeljenja
Obrazovanje ne smije biti žrtva vjerskih opredjeljenja

Obrazovanje ne smije biti žrtva vjerskih opredjeljenja

29.03.2023.

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je danas inicijativu o skraćenju časova u osnovnim i srednjim školama za vrijeme ramazana. Klub Naše stranke nije bio za taj prijedlog.

“Obrazovanje ne može biti žrtva vjerskog ili bilo kojeg opredjeljenja, kolektiva ni pojedinca. Ta se opredjeljenja moraju poštovati, ali ne na račun opšteprihvaćenih načela o provođenju nastavnog plana i programa, trajanju časova i slično i to u vrijeme intenziviranog ocjenjivanja, kad se đaci bore za bolji prosjek ocjena. 

Ako je nužno neke ustupke činiti bilo kome zbog ramazana, smatramo da se moglo naći adekvatnijih načina od predloženog. Jedan od njih je obezbjeđivanje iftara ili pomjeranja odmora u njegovo vrijeme. Sigurni smo da ovo nije želja prosvjetnih radnika i đaka i zato prijedlog nismo podržali.”

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!