Naša stranka | Neira Dizdarević traži tematsku sjednicu o ekonomiji za vrijeme pandemije
Neira Dizdarević traži tematsku sjednicu o ekonomiji za vrijeme pandemije

Neira Dizdarević traži tematsku sjednicu o ekonomiji za vrijeme pandemije

14.01.2021

Neira Dizdarević, zastupnica Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo, podnijela je inicijativu za održavanje tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo na temu ekonomskog aspekta krize izazvane pandemijom korona virusa.

”Kriza izazvana pandemijom korona virusa ostavila je posljedice na sve sfere našeg života, uključujući i ekonomsku. S obzirom na to da sa završetkom 2020. godine imamo potpunije podatke o razmjerima krize i ekonomskim parametrima, te da su česte najave da će godina pred nama biti puna izazova, smatram da je održavanje tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo nužno. U pripremi sjednice svoj doprinos mogu dati eksperti iz oblasti ekonomije, privrednici, sindikat, predstavnici obrtničke i privredne komore, udruženja poslodavaca, freelancera i ostale zainteresovane strane. Bitno je uključiti sve strane koje su pogođene krizom i čuti njihovo mišljenje.

Također, nova Vlada je u svom ekspozeu najavila formiranje tzv. ekonomskog kriznog štaba, što ukazuje na odlučnost da se u narednom periodu intenzivnije bavimo ekonomskim aspektom krize. Posebno zbog ovoga, smatram da je tematska sjednica dobar početak kojim možemo utvrditi polaznu poziciju i put kojim želimo ići", poručila je zastupnica Dizdarević.