Naša stranka | Naša stranka: Usvojen nacrt Zakona za zaštitu od nasilja u porodici u FBiH!
  • Početna
  • Novosti
  • Naša stranka: Usvojen nacrt Zakona za zaštitu od nasilja u porodici u FBiH!
Naša stranka: Usvojen nacrt Zakona za zaštitu od nasilja u porodici u FBiH!

Naša stranka: Usvojen nacrt Zakona za zaštitu od nasilja u porodici u FBiH!

28.07.2022.

Tačno 12 mjeseci trebalo je da nacrt Zakona za zaštitu od nasilja u porodici u FBiH dodje na dnevni red Doma naroda Parlamenta FBiH, nakon što je u julu 2021. godine usvojen u Zastupničkom domu.


Predlagač ovog zakona u Domu naroda Vibor Handžić, delegat Naše stranke podsjeća:
“Usvajanju ovog vrlo važnog zakona prethodio je niz zagovaračkih aktivnosti Mreže nevladinih organizacija "Sigurna mreža" koordiniranom od strane Fondacije lokalne demokratije, sinhronizovan rad Komisije za jednakopravnost spolova i Komisije za rad i socijalnu politiku i Odbora za ljudska prava Predstavničkog doma Federacije BiH kojima predsjedavaju zastupnice Naše stranke, Nasiha Pozder i Miomirka Melank. Od usvajanja ovog Zakona u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH do danas, uputio sam niz urgencija da se isti nađe na dnevnom redu."


Prema istraživanjima u BiH polovina svih žena i djevojaka uzrasta preko 15 godina iskusile su ozbiljno nasilje, često u kući, a počinitelj je skoro uvijek muškarac, pa ipak najčešće se odlučuju da o svom iskustvu šute. Argument za šutnju nalaze u nepovjerenju prema institucijama ili neznanju kome i kako da se obrate za pomoć. Ovim Zakonom stvoriće se pretpostavke za jasniji put, za sigurnije okruženje i konkretniju pomoć društva.”


Nasiha Pozder, zastupnica Naše stranke u Parlamentu FBiH, ističe da je ovo izuzetno važan dan za našu zemlju, jer je Bosna i Hercegovina ratificirala međunarodne konvencije za zaštitu žena i djevojaka, kao što je Istanbulska konvencija, a koja se zalaže za zaštitu žrtava nasilja i pružanje pomoći u skladu sa globalnim standardima. “Sretna sam jer je važnost ovog zakona u PD Parlamenta FBiH nadrasla političke razlike, pa se veliki broj zastupnica iz svih stranaka pridružio i u kampanji “Nasilje nije privatna stvar” i lobiranju i zagovaranju zakona. Novim zakonom konačno se prepoznaje i bitnost prevencije nasilja, a fokus se stavlja na pomoć žrtvama koju su do sada uglavnom pružale organizacije civilnog društva počev od smještaja u sigurne kuće, psiho-socijalne i pravne pomoći. Finansiranje sigurnih kuća i njihov adekvatan rad biće osiguran, čime će se, ubrzati oporavak žrtve i povratak u lakšu i izvjesniju svakodnevnicu. Prema dostupnim istraživanjima u toku pandemije pozivi na SOS telefone, traženje pomoći psihologa i pravne pomoći, te broj smještaja u skloništa Fondacije lokalne demokratije se znatno povećao, čime usvajanje ovog zakona postaje još hitnije”, napominje Pozder.

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!