Naša stranka | Naša stranka: U skladu s povećanjima budžeta, povećavati penzije, invalidnine, socijalna davanja
  • Početna
  • Novosti
  • Naša stranka: U skladu s povećanjima budžeta, povećavati penzije, invalidnine, socijalna davanja
Naša stranka: U skladu s povećanjima budžeta, povećavati penzije, invalidnine, socijalna davanja

Naša stranka: U skladu s povećanjima budžeta, povećavati penzije, invalidnine, socijalna davanja

10.05.2022.

Naša stranka je sinoć u Vogošći organizovala tribinu pod nazivom: Poskupljenja: Koliko građani/ke mogu podnijeti.

Na tribini su govorili Edin Forto, predsjednik Naše stranke, Miomirka Melank, zastupnica Naše stranke u Parlamentu FBiH, i Lejla Dragnić, ekonomistica.

„Imajući u vidu da je inflacija u BiH uvezena, jedini način borbe protiv njenih posljedica su dobro ciljani socijalni programi a od državnog nivoa očekujemo ili da ukinu akcize na gorivo ili da se akcize diferenciraju, tj. da se ukinu barem za gorivo u poljoprivredi“, rekao je Forto.

 O pravednoj energetskoj tranziciji govorila je ekonomistica Lejla Dragnić. Ona je iznijela podatke da prema podacima Agencije za statistiku 20% stanovništva Federacije živi ispod granice siromaštva, te da oni troše više od 10% ukupnih prihoda za plaćanje energije:

„Ove kategorije stanovništva najugroženije su inflacijom i država mora pronaći načina da im pomogne.“ Ona je govorila i o problemu neravnopravne raspodjele socijalnih primanja koja se kod nas zasnivaju na pravima, a ne na potrebama.

Federalna zastupnica Miomirka Melank govorila je o nedostatnim mjerama Vlade Federacije u COVID 19 pandemiji, ali i o neadekvatnim mjerama pomoći stanovništvu u inflaciji: „Vlada FBIH bi trebala da napravi balans između povećanih budžetskih prihoda i većih socijalnih potreba ugroženih stanovnika tako što bi proporcionalno povećala socijalna davanja, penzije, invalidnine i jednokratne pomoći ugroženima, a sa druge strane maksimalno podstakla proizvodnju sopstvene energije, hrane i proizvoda široke potrošnje, čime bi se smanjila ovisnost o uvozu energije i roba, ali i direktne posljedice inflacije na svakodnevni život i kupovnu moć građana.“

 

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!