Naša stranka | Naša stranka TK: Zakon koji diskriminira porodilje mora biti izmijenjen!
Naša stranka TK: Zakon koji diskriminira porodilje mora biti izmijenjen!

Naša stranka TK: Zakon koji diskriminira porodilje mora biti izmijenjen!

11.05.2022.

Klub Naše stranke u Skupštini TK uputio je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom.

U Prijedlogu izmjena zahtijevali smo:

- Da se naknada plaće majkama isplaćuje za vrijeme trajanja trudnoće, porođaja i njege djeteta u trajanju od jedne godine neprekidno, počevši od dana stupanja na porodiljsko odsustvo;

- Da se novčana pomoć nakon porođaja majci koja nije u radnom odnosu isplaćuje u periodu od godinu dana od dana porođaja.

Očekujemo da će sjednica Skupštine TK hitnog karaktera koja je sazvana za petak 13. 5. 2022. godine, a za čije održavanje još uvijek nismo dobili radni materijal, biti održana, između ostalog, i s ciljem usvajanja ovih izmjena koje bi otklonile diskriminaciju koju je prvobitni Zakon omogućio.

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!