Naša stranka | Naša stranka TK: Novcem za udžbenike Vlada TK plaća zaštitarske firme u vlasništvu političara
  • Početna
  • Novosti
  • Naša stranka TK: Novcem za udžbenike Vlada TK plaća zaštitarske firme u vlasništvu političara
Naša stranka TK: Novcem za udžbenike Vlada TK plaća zaštitarske firme u vlasništvu političara

Naša stranka TK: Novcem za udžbenike Vlada TK plaća zaštitarske firme u vlasništvu političara

08.09.2023.

Unatoč obećanju da će dobiti nove, osnovci u TK dobili su korištene, neupotrebljive udžbenike. Mnogi pozivaju Ahmeda Omerovića, ministra obrazovanja TK, na odgovornost, dok ministar odgovornost prebacuje na direktore škola. Reagovala je i Naša stranka:

“Neka se ministar Omerović prestane kriti iza pojedinih direktora škola i prizna krivicu za propust koji je djeci i roditeljima u TK potvrdio da u školu idu samo zato što moraju a da sistem obrazovanja ni na koji način ne brine o njihovoj budućnosti.

Dokaz tome je i odluka Vlade TK od 29. 8. kojom su sredstava za nabavku udžbenika planirana budžetom preraspodijeljena na angažovanje firmi za obezbjeđenje školskih objekata. Istovremeno se za tu namjenu od direktora škola traži sklapanje direktnih ugovora s firmama koje su povezane ili u vlasništvu političkih predstavnika. Jedna od tih firmi je BH sigurnost koja je već potpisala ugovor s Osnovnom školom Lukavac grad. Direktore se gura u nezakonite i netrasparentne javne nabavke.

Tražimo da Vlada TK prioritetno poništi odluku o preraspodjeli sredstava i odmah izvrši nabavku i distribuciju udžbenika za sve učenike osnovnih škola Tuzlanskog kantona.”

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!