Naša stranka | Naša stranka Tešanj ne podržava ishitrena rješenja za pacijente ambulante porodične medicine u PZU „Medicus“ Vukovo - Tešanj
  • Početna
  • Novosti
  • Naša stranka Tešanj ne podržava ishitrena rješenja za pacijente ambulante porodične medicine u PZU „Medicus“ Vukovo - Tešanj
Naša stranka Tešanj ne podržava ishitrena rješenja za pacijente ambulante porodične medicine u PZU „Medicus“ Vukovo - Tešanj

Naša stranka Tešanj ne podržava ishitrena rješenja za pacijente ambulante porodične medicine u PZU „Medicus“ Vukovo - Tešanj

17.05.2023.

Općinski odbor Naše stranke Tešanj je na sjednici održanoj 16. maja raspravljao o novonastaloj situaciji u vezi s radom ambulante porodične medicine u  PZU „Medicus“ Vukovo, općina Tešanj.
Jedinstven je stav da bilo kakva ishitrena rješenja ne mogu doprinijeti kvaliteti usluga, kao ni poboljšanju zdravlja pacijenata te ih kao takva Naša stranka Tešanj nikada neće podržati.
Ambulanta porodične medicine u PZU Medicus uključena je u sistem finansiranja sredstvima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja 2005. godine kao pilot projekt Zavoda zdravstvenog osiguranja Zenica radi sticanja uslova za uključivanje privatne prakse u javni zdrvstveni sistem. Zavod zdravstvenog osiguranja je bio nosilac ugovaranja s tim da je Dom zdravlja Tešanj bio jedan od ugovarača.
Korisnici usluga ambulante porodične medicine PZU „Medicus“, ali i građanke i građani općine Tešanj se s pravom pitaju kome to smeta Projekat koji se pokazao uspješnim, ali i otvara raspravu o tome zašto poreski obveznik i zdravstveni osiguranik ne može sam odlučivati za čije će se usluge opredijeliti.
O ishitrenosti i nedobronamjernosti Odluke o prestanku finansiranja ambulante porodične medicine PZU „Medicus“ iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja govori i činjenica da je obavijest o raskidu Ugovora PZU „Medicus“ dostavljana 15. maja 2023. godine, a da finansiranje ambulante porodične medicine prestaje nekoliko dana kasnije, 19. maja, nakon dostavljene obavijesti.
Interesantno je da se u Informaciji Doma zdravlja Tešanj za pacijente porodične medicine u ambulanti PZU „Medicus“ , njih oko 3000 s područja MZ Vukovo, Rosulje, Novo Selo, ali i iz drugih mjesta s područja općine Tešanj, isti obavještavaju da je za njih obezbijeđen dodatni četvrti tim porodične medicine u ambulanti Jelah, što otvara još dublje rasprave: kako to da se za 3000 pacijenata obezbjeđuje jedan tim, kada se zna da je norma jednog tima porodične medicine do 2000 pacijenata.
Prema našim saznanjima nije samo ambulanta porodične medicine Jelah ta čiji timovi vode brigu o daleko većem broju pacijenata od propisanih normi, tako je u većini ambulanti porodične medicine na području općine Tešanj, kroz koje svakodnevno prolazi i preko 100 pacijenata.
Rješenja kojima nam koncentracija bolesnih ljudi na malom prostoru ambulanti porodične medicine postaje sve veća, medicinari i ljekari sve umorniji, a redovi za čekanje sve duži mi iz Naše stranke Tešanj nećemo nikada podržavati, jer nam briga za zdravlje ljudi mora biti na prvom mjestu, pa makar ona ponekad bila ograničena administrativnim preprekama.
                                                                                                   

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!