Naša stranka | Naša stranka Stari Grad: Ubrzati gradnju opservatorije na Trebeviću
Naša stranka Stari Grad: Ubrzati gradnju opservatorije na Trebeviću

Naša stranka Stari Grad: Ubrzati gradnju opservatorije na Trebeviću

20.10.2021.

Predstavnici Općinskog odbora Naše stranke Stari Grad održali su sastanak sa dogradonačelnicom Sarajeva Anjom Margetić i predstavnikom AD “Orion” Dinom Đipom sa kojima su razgovarali o obnovi Trebevićke opservatorije, ali i dokumentaciji i infrastrukturi kakvu jedna takva ustanova zahtijeva.

„Ovakav projekat zahtijevat će saradnju više nivoa vlasti, a doprinijet će naučnoj, obrazovnoj, kulturnoj i turističkoj ponudi, kao i prestižu našeg glavnog grada“, iznio je zaključak sastanka Zlatan Ljuhar, vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Stari Grad.

Ljuhar je podsjetio da se Naša stranka na različite načine zalaže za obnovu opservatorije od 2018. godine. U budžetu Općine Stari Grad za 2021. godinu upravo su na inicijativu vijećnika Naše stranke izdvojena sredstva za rješavanje imovinske-pravnih odnosa na lokalitetu gdje se nalazi opservatorija. U Gradskom vijeću je usvojena i inicijativa vijećnika Naše stranke Adija Škaljića kojom se Grad obavezuje da izradi studiju izvodljivosti za ovaj projekat.