Naša stranka | Naša stranka Stari Grad: Pokrenuta obnova opservatorije na Trebeviću
Naša stranka Stari Grad: Pokrenuta obnova opservatorije na Trebeviću

Naša stranka Stari Grad: Pokrenuta obnova opservatorije na Trebeviću

11.02.2021.

Današnjim usvajanjem budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2021. godinu napravljen je i prvi korak ka obnovi astronomske opservatorije na Trebeviću, simbola Grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine u astronomskoj nauci, kako javljaju iz Općinskog odbora Naše stranke Stari Grad Sarajevo.

Nakon provedene javne rasprave o nacrtu Budžeta, zahvaljujući prispjelim prijedlozima, prije svega Astronomskog društva Orion, usvojenim Budžetom Općine Stari Grad Sarajevo za 2021. godinu su namjenski rezervisana potrebna sredstva za izradu studije izvodljivosti projekta obnove trebevićke opservatorije. Izrada ove studije je samo prva faza projekta obnove koja će svim zainteresovanim, prije svega Gradu i Kantonu Sarajevo, ali i potencijalnim donatorima, pružiti potrebne informacije o tome kako se ovaj projekt može najprije realizovati.

Opservatorija na Trebeviću uništena je početkom rata, prije gotovo 30 godina, i njena obnova bila bi kruna petogodišnjih nastojanja vijećnika i poslanika Naše stranke u Općinskom vijeću Stari Grad, Gradskom vijeću Grada Sarajeva kao i Skupštini Kantona Sarajevo, ali i važan simbol zajedničkog rada stranaka Četvorke.

„Općina Stari Grad napravila je prvi važan korak ka cilju, sada je potrebno da iznađemo sredstva za samu obnovu astronomske opservatorije, za šta će nam biti potrebna podrška zainteresovanih donatora i viših nivoa vlasti. Ipak, nadamo se da nećemo predugo čekati prije nego doživimo njenu potpunu obnovu“, rekli su iz Kluba vijećnika Naše stranke Stari Grad.

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!