Naša stranka | Naša stranka Novi Grad: Danima ugrožena sigurnost djece ispred škole Osman Nuri Hadžić
  • Početna
  • Novosti
  • Naša stranka Novi Grad: Danima ugrožena sigurnost djece ispred škole Osman Nuri Hadžić
Naša stranka Novi Grad: Danima ugrožena sigurnost djece ispred škole Osman Nuri Hadžić

Naša stranka Novi Grad: Danima ugrožena sigurnost djece ispred škole Osman Nuri Hadžić

19.10.2020.

Već nekoliko dana traju radovi na pješačkoj površini ispred glavnog ulaza u školu Osman Nuri Hadžić u sarajevskoj općini Novi Grad.

Gradilište nije obilježeno na zakonom propisan način (table sa podacima o izvođaču radova, rokom završetka i sl.) Osim toga, nije omogućen neometan i bezbjedan pristup školi. Djeca, roditelji i zaposleni su izloženi riziku. Reagovali smo na poziv građana i uputili zahtjev za inspekcijski nadzor, da se utvrdi o kakvim se radovima radi, da li se isti vrše u skladu sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom, da li izvođač ima sve neophodne i zakonima propisane dozvole, te da se utvrdi zašto gradilište nije adekvatno označeno i osigurano s obzirom na to da se nalazi u neposrednoj blizini škole i time ugrožava sigurno kretanje djece.

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!