Naša stranka | Naša stranka: Naša politika je 50% zastupljenosti žena
Naša stranka: Naša politika je 50% zastupljenosti žena

Naša stranka: Naša politika je 50% zastupljenosti žena

12.01.2016.

Naša stranka podržava inicijativu organizacija civilnog društva za izmjenu Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kojim će se osigurati podizanje kvote zastupljenosti na 50% za oba spola na kandidatskim listama, u odnosu na dosadašnje pravilo kvote od 40% za manje zastupljeni spol.
Naša stranka već godinu dana razvija program "Inicijativa 50%" u okviru kojih ne radi samo na zagovaranju jednake zastupljenosti žena na listama, već i na njihovoj edukaciji i osposbljavanju za veće učešće u procesu odlučivanja i zagovaranju rješenja u lokalnoj zajednici.
Također, ostajemo posvećeni nastojanju da postignemo 50% zastupljenosti žena u tijelima odlučivanja NS-a, kao i da osiguramo ravnopravnost u raspodjeli sredstava za kandidata/kandidatkinje u izbornim kampanjama. Koristimo ovu priliku da pozovemo organizacije civilnog društva na saradanju s ciljem razmjene iskustava, te apeliramo i na druge političke subjekte da krenu u pravcu zagovaranja pune ravnopravnosti žena i muškaraca u političkom procesu.
Važno je naglasiti da kvote na izbornim listama ne znače mnogo, ukoliko promjena ne dođe iz samih političkih stranaka, odnosno ukoliko se one same ne reformišu iznutra po pitanju ravnopravnosti spolova. Tek onog trenutka kada žene budu ravnopravne prilikom donošenja odluka unutar svojih stranaka imaće priliku biti i ravnopravne učesnice u izbornom procesu i općenito u političkom životu BiH. Na navedenom saznanju se i temelji "Inicijativa 50%" kojom Naša stranka reformiše svoju unutrašnju strukturu i pokušava doprinijeti sveopštoj reformi političkog života u BiH u smislu ravnopravnosti spolova.

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!