Naša stranka | Naša stranka Mostar: Brojnim COVID pacijentima uskraćeno pravo glasa
Naša stranka Mostar: Brojnim COVID pacijentima uskraćeno pravo glasa

Naša stranka Mostar: Brojnim COVID pacijentima uskraćeno pravo glasa

17.12.2020

Prema informacijama sa terena, već 10-ak dana traje prikupljanje zdravstvene dokumentacije od strane aktivista SDA i HDZ, sve kako bi se obezbijedilo da njihovi glasači mogu glasati putem mobilnog i COVID tima.

Indikativno je da se u organizaciju obezbjeđenja glasanja za birače u ovako specifičnoj situaciji Gradska izborna komisija Mostara uključila vrlo kasno, ali i vrlo nespretno. Na njhov broj telefona možete dobiti informaciju da građanin treba dostaviti kopiju lične karte, Rješenje o izolaciji ako mu je izdato i da treba ispisati zahtjev da mu se na osnovu izdatog Rješenja omogući da glasa putem COVID tima. Naoko izgleda vrlo logično, međutim tu se kriju dvije jako nelogične stavke.

Kako to da građanin dostavi takvu dokumentaciju kada mu je rečeno da je u izolaciji, i kako će dostaviti Rješenje o izolaciji ako ga nema jer građani, nerijetko, dobiju samo usmeno informaciju od ljekara da su pozitivni, ali ne dobiju nikakav pisani dokument kojim bi zaista mogli i dokazati da jesu.

Problem dostavljanja je jučer ujutro riješen. Građani traženu dokumentaciju mogu dostaviti i e-mailom. Ali, ako je nemaju, onda ništa. No, pravo je pitanje zašto veliki broj građana nema Rješenje o izolaciji ako se zna da se takvi slučajevi evidentiraju te da poštivanje mjere izolacije policija uredno kontroliše.

U toj cjelokupnoj situaciji GIK dodatno otežava nedostatkom komunikacije. Imate tačno pola minute da telefonski upitate službenika na koji način će vam se omogućiti glasanje i da vam on, eventualno, ako je baš brz, vrati korisnu informaciju.

Osim što moraju biti omogućeni duži razgovori, GIK Mostar je na vrijeme morala iskoristiti sve moguće radio i tv kanale kako bi na što praktičniji način obavijestila ovu specifičnu grupu birača i omogućila im da iskažu svoje preferencije na glasačkim listićima.

Ovakvo stanje sigurno može poslužiti za ostvarivanje biračkih malverzacija koje su SDA i HDZ spremne uraditi.

Međutim, kakva god malverzacija da je u pitanju, ona ne može imati značajan efekat na izborni rezultat ako izlazak na izbore bude masovan. Zato pozivamo još jednom građane da iskoriste priliku i glasaju.