Naša stranka | Naša stranka: Mir sa strahom od rata nije mir, već agonija
Naša stranka: Mir sa strahom od rata nije mir, već agonija

Naša stranka: Mir sa strahom od rata nije mir, već agonija

21.09.2022.

Danas je Međunarodni dan mira. Sad kad je mir na našem kontinentu ugrožen, Naša stranka poručuje da ovom danu treba dati na posebnoj važnosti i više nego ikada vjerovati i raditi u pravcu izgradnje mira.

„U zemlji kojoj je manipulacija strahom od rata političko oružje koje tri decenije koriste vladajući nacionalisti, mir je ono na čemu insistiraju građani, svi dobri ljudi, tiha većina ove zemlje. Vladajuće stranke, poput parazita, opstaju na zastrašivanju od rata, i taj strah dalje šire na sve sfere života, na zdravstvo, školstvo, na pravo na zdravu okolinu... Njima je cilj da rasele sve što drugačije razmišlja, kako bi se nastavila njihova katastrofalna vladavina. Zbog toga je borba za mir daleko veća od principa 'samo da ne puca'. Mir bez slobode, mir sa strahom od rata nije mir, već agonija. Izborimo u oktobru mir kakav zaslužujemo. Naša stranka će učiniti sve da dobre ljude ove zemlje oslobodi straha, da našu zemlju vratimo njenim ljudima i da kreiramo perspektivu za našu djecu, da ostanu u BiH. Sretan nam Dan mira.“

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!