Naša stranka | Naša stranka Kakanj: Odgovornost vlasti za zagađenje zraka neće prikriti kakanjska magla
  • Početna
  • Novosti
  • Naša stranka Kakanj: Odgovornost vlasti za zagađenje zraka neće prikriti kakanjska magla
Naša stranka Kakanj: Odgovornost vlasti za zagađenje zraka neće prikriti kakanjska magla

Naša stranka Kakanj: Odgovornost vlasti za zagađenje zraka neće prikriti kakanjska magla

01.12.2020.

Prije tačno godinu dana Lokalni odbor Naše stranke Kakanj je načelniku i nadležnim službama uputio otvoreno pismo o problemu zagađenog zraka kojim smo zahtijevali informacije o kvalitetu zraka i mjerama koje Općina poduzima ili namjerava poduzeti s ciljem smanjenja koncentracije polutanata u zraku.

Šta se promijenilo?

Od tada do danas jedini iskorak u rješavanju ovog problema je izdavanje preporuka nadležnih općinskih službi u danima povećane koncentracije zagađujućih materija u zraku kada se od Kakanjki i Kakanjaca, posebno onih koji pripadaju rizičnim skupinama, očekuje da budu odgovorni i skrate boravak na otvorenom.

Hoćemo li svaku zimu presjediti u kućama i čekati da nas temperaturna inverzija spasi ili će nadležni preuzeti odgovornost i sistematski početi rješavati najveći problem Kaknja?

Inicijative, aktivnosti i mjere koje smo u nekoliko proteklih godina upućivali nadležnima, nisu prihvaćene i realizovane, pa i ove zime, nažalost, svi plaćamo danak nepravovremene reakcije.

Nedopustivo je da u protekloj godini nije formiran stručni tim koji će se baviti problemima ekologije naše lokalne zajednice i ponuditi kratkoročne i dugoročne mjere za poboljšanje kvaliteta zraka u Kaknju.

Sufinansiranje ekološki prihvatljivih goriva, projekata o razvijanju svijesti o ekološki prihvatljivim gorivima i štetnosti uglja, sufinansiranje priključka stambenih objekata na mrežu grijanja, kupovinu novih i održavanje postojeće mjerne stanice, uspostavljanje ispravnog i kontinuiranog rada mjernih stanica po federalnim propisima uz softversko umrežavanje i povezivanje monitoringa kvalitete zraka općine Kakanj sa monitoringom zraka na višim nivoima, svakodnevno organizovanje besplatne autobuske linije do Ponijera, samo su neke od predloženih mjera koje moraju biti uvrštene u općinski budžet ove godine.

U smanjenje zagađenja treba ozbiljno i beskrompromisno ulagati novac iz općinskog budžeta, ali i donijeti kaznene politike za one koji imaju mogućnost, a ne koriste ekološki prihvatljiva goriva. Također, prepoznati i istaknuti one koji ulažu u ekološki prihvatljive načine zagrijavanja prostora.

Naša lokalna vlast, da li zbog neznanja, neozbiljnog i neodgovornog pristupa, pozivanja na komplikovane tenderske procedure ili nadanja da će neko drugi riješiti naše probleme, Kakanj čini mjestom gdje potrebe očuvanja zdravlja nestaju u magli.

Ili načelnik Šljivo i sad već stari saziv Općinskog vijeća smatraju da oni više nisu odgovorni, tako da nam je, pored zdravlja, i općinska vlast nestala u magli?!

 

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!