Naša stranka | Naša stranka Cazin: Škola „Cazin I“ i dalje gorući problem osnovnog obrazovanja
  • Početna
  • Novosti
  • Naša stranka Cazin: Škola „Cazin I“ i dalje gorući problem osnovnog obrazovanja
Naša stranka Cazin: Škola „Cazin I“ i dalje gorući problem osnovnog obrazovanja

Naša stranka Cazin: Škola „Cazin I“ i dalje gorući problem osnovnog obrazovanja

22.10.2020

Prije nekoliko mjeseci smo se također oglasili u vezi s odvijanjem nastave u neuslovnoj, ruševnoj, staroj školi u centru grada Cazina. U njoj ni danas ne postoje minimalni uslovi za odvijanje nastavnog procesa i rad njenih uposlenika.

Iako je prije tri godine započeo projekat izgradnje nove zgrade škole „Cazin I“, u istom dvorištu, neposredno pored stare, on do danas nije završen. Tačnije, završena je zgrada, koja je i dalje neopremljena, a djeca još uvijek pohađaju nastavu u starom objektu. Zahvaljujući velikom angažmanu roditelja u Vijeću roditelja ove škole, pristisku javnosti i građanskom aktivizmu, projekat je dobio na značaju i pokrenuta je njegova realizacija. Međutim, tri godine kasnije, situacija je nezadovoljavajuća.

Vjerujući kako će se nadležne institucije pobrinuti da djeca od ove školske godine konačno sjednu u nove klupe, u novoj zgradi, to se ipak nije desilo. Kako su nas obavijestili roditelji, čija djeca pohađaju nastavu u ovoj školi, već nekoliko dana u istoj nastava je prebačena na online platforme, zbog nemogućnosti zagrijavanja prostorija škole.

Budući da su u procesu izgradnje, kao i finansiranja ovog projekta, učestvovale i kantonalne i lokalne vlasti, molimo nadležne institucije da upoznaju javnost, kao i roditelje, u kojoj fazi je realizacija projekta nove zgrade „Cazin I“ škole, kada će djeca konačno pohađati nastavu u uslovnim učionicama i zašto se to još nije desilo? Zašto menadžment škole nije riješio grijanje i zašto se nadležno kantonalno ministarstvo ponaša kao da ovo nije njihova briga?