Naša stranka | Miomirka Melank: Iz budžeta finansirati sigurne kuće
Miomirka Melank: Iz budžeta finansirati sigurne kuće

Miomirka Melank: Iz budžeta finansirati sigurne kuće

25.11.2020

Kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama počinje 25. novembra, Međunarodnim danom borbe protiv naslja nad ženama, i traje do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.

Tokom novembra završeno je finalno istraživanje, izvedeno u okviru projekta HUGEN (human rights and gender), koji je implementirala Westminster fondacija za demokratiju. Istraživanje se bavilo postzakonodavnim nadzorom PLS nad sprovođenjem pojedinih članova Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Sprovedeno je u saradnji WFD sa parlamentima zemalja zapadnog Balkana, a u konkretnom slučaju, kao članica Komisije za rodnu ravnopravnost Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, učestvovala je Miomirka Melank iz Naše stranke.

“Potrebno je da se u budžetu Federacije pronađu sredstva za finansiranje sigurnih kuća i da se donesu pravilnici koji će to finansiranje regulisati te uskladiti obaveze finansijske podrške žrtvama nasilja u porodici sa Istanbulskom konvencijom. Ne može se nevladinim organizacijama prepustiti da same sprovode ovako važnu mjeru u eliminaciji porodičnog nasilja. Osim toga, treba dopuniti Pravilnik o psihosocijalnom tretmanu počinitelja nasilja u porodici, tako da jasno propisuje kako se ova mjera provodi”, rekla je Melank.

Osim navedenih zaključaka, istraživanje je pokazalo da bi Komisija za ravnopravnost spolova PDPFBIH, na godišnjem nivou trebala organizovati tematsku sjednicu na kojoj bi sve relevantne institucije inicirale efikasniju primjenu zakona. Takođe, federalna ministarstva rada i socijalne politike, unutrašnjih poslova i pravde moraju zaposliti stručne radnike u institucijama u skladu sa standardima i potrebama za provođenje zakona i organizovati edukacije o provođenju obaveznog psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja za socijalne radnike, psihologe i psihijatre iz Centara za mentalno zdravlje, u skladu s programom obuke Federalnog ministarstva zdravstva. Multisektorske edukacije su nužne i za sve one koji se susreću s primjenom ovog Zakona, u policiji, sudstvu, obrazovanju, nevladinom sektoru, zdravstvu i socijalnoj zaštiti.

Uz podršku WFD i Komisije za rodnu ravnopravnost Parlamenta FBIH, istraživanje su sprovele stručnjakinje u oblasti Majda Halilović i Maida Ćehajić-Čampara. Projekat edukacije parlamenata zapadnog Balkana o postzakonodavnom nadzoru trajao je dvije godine. Učesnice i učesnici su stekli certifikate Post-Legislative Scrutiny Course Instituta za pravne studije Univerziteta u Londonu.