Naša stranka | Mersiha Jogunčić o popisu državne imovine i gušenju demokratije u Gračanici
  • Početna
  • Novosti
  • Mersiha Jogunčić o popisu državne imovine i gušenju demokratije u Gračanici
Mersiha Jogunčić o popisu državne imovine i gušenju demokratije u Gračanici

Mersiha Jogunčić o popisu državne imovine i gušenju demokratije u Gračanici

12.10.2021.

Gradonačelnik Gračanice mjesecima odbija da se očituje o pojedinim inicijativama opozicije. Mersiha Jogunčić, vijećnica Naše stranke u Gradskom vijeću Gračanice, smatra da iza njegove šutnje ne stoji ništa drugo nego politički razlozi iako su same inicijative podnijete isključivo u ime građana.

„Ne znam kako drugačije objasniti šutnju na moju inicijativu da se izradi informacija o vodosnabdijevanju stanovništva pitkom vodom, o stanju vodoopskrbnih objekata i njihovom upravljanju ili, pak, da se izvrši popis državne imovine. Sve to lako je ostvarivo, ali gradonačelnik odbijanjem da odgovori na ove inicijative poručuje građanima da neće ništa imati ako se za to u njihovo ime zalaže opozicija. Čak u slučaju popisa državne imovine opstruira interes koji daleko prevazilazi lokalne okvire. To je zloupotreba moći i gušenje demokratije. Nadam se da tako neće postupiti s mojom posljednjom inicijativom kojom sam tražila izgradi javni WC, osnov higijenske infrastrukture svakog grada što je, opet, važno ne samo za građane Gračanice već i za brojne naše goste.“

 

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!