Naša stranka | Marinković-Lepić: Novalićeva Vlada, na sreću bivša, nenamjenski rasporedila 4,5 miliona KM
  • Početna
  • Novosti
  • Marinković-Lepić: Novalićeva Vlada, na sreću bivša, nenamjenski rasporedila 4,5 miliona KM
Marinković-Lepić: Novalićeva Vlada, na sreću bivša, nenamjenski rasporedila 4,5 miliona KM

Marinković-Lepić: Novalićeva Vlada, na sreću bivša, nenamjenski rasporedila 4,5 miliona KM

18.05.2023.

Na Budžet Federacije BiH za 2023. godinu usvojen je amandman kojim se za izradu glavnog projekta za izgradnju brze ceste Sarajevo – Tuzla tražilo 4.500.000 KM.

Mirjana Marinković-Lepić, predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, izrazila je sumnju da je Vlada FBiH u starom sazivu, na čelu s Fadilom Novalićem, ta sredstva utrošila nenamjenski. Tim povodom slala je pitanja i resornom ministarstvu i Cestama Federacije BiH. Odgovori su, kaže, potvrdili njene sumnje.

“Iz odgovora Vlade koji sam dobila jasno je da se ne radi o istom projektu. Oni su ta sredstva usmjerili na izradu glavnog projekta za modernizaciju postojeće magistralne ceste.  Da sredstva nisu usmjerena namjenski vidljivo je iz toga kome su data, a to su Ceste Federacije. Da je riječ o brzoj cesti, kako je u amandmanu traženo, sredstva bi bila data Autocestama Federacije BiH. U odgovoru koji sam dobila od Cesta FBiH stoji da oni nisu zaduženi za brze ceste. Dakle, za 4,5 miliona KM promijenjena je namjena sredstava koja je usvojena kroz amandman na budžet. Promijenjena je bez konsultacija s predlagačima, bez bilo čega što bi je eventualno moglo učiniti opravdanom. Sad imam bojazan da se krenulo u utrošak tih sredstava te ću iz tog razloga što hitnije tražiti sastanak s novoimenovanom ministricom saobraćaja u Vladi FBiH, kako bismo pokušali to spriječiti.

Ovakvo postupanje prethodne Vlade pokazuje da smo kao većina u Parlamentu FBiH imali pravo što smo se trudili da na dnevni red stavljamo tek ono što je u datom momentu bilo nužno dok se ne formira nova Vlada, jer ko zna šta bi Vlada Fadila Novalića bila spremna učiniti s onim što mi usvojimo bez obzira na posljedice koje takvi postupci mogu imati na građanke i građane.”

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!