Naša stranka | Lejla Brčić: Odluka o subvencioniranju plina je zakonita
Lejla Brčić: Odluka o subvencioniranju plina je zakonita

Lejla Brčić: Odluka o subvencioniranju plina je zakonita

21.12.2020.

Vlada Kantona Sarajevo u prvom sazivu nakon izbora 2018. godine, popularno nazvana Vlada šestorke, je na sjednici održanoj 10. 6. 2019. godine donijela Zaključak kojim je predložila kratkoročne mjere u cilju prevazilaženja posljedica poskupljenja cijene prirodnog gasa tako da Kanton Sarajevo subvencionira dio cijene KJKP Sarajevogas d.o.o. u periodu od 1. 9. 2019. godine do 31.12. 2019. godine za iznos povećanja, s ciljem da se fakturisana cijena prema kategorijama kupaca Sarajevogasa održi na nivou do 1. 5. 2019. godine.

Vijeće za državnu pomoć ispitivalo je usklađenost te odluke sa Zakonom o sistemu državne pomoći i donijelo Rješenje po kojem odluka Vlade Šestorke nije protivrječna tom Zakonu.

“Tu odluku Vlade podržala je i Skupština. Unatoč tome bilo je onih koji su spočitavali njenu navodnu nezakonitost. Sad je jasno da je Vlada postupala i u skladu sa zakonom i u interesu građana”, rekla je Lejla Brčić koja je u Vladi Šestorke bila ministrica pravde.

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!