Naša stranka | Konkurs za radno mjesto stručnjaka/inje za sadržaj i društvene mreže
Konkurs za radno mjesto stručnjaka/inje za sadržaj i društvene mreže

Konkurs za radno mjesto stručnjaka/inje za sadržaj i društvene mreže

04.06.2021.

Politička organizacija građana „Naša stranka“ objavljuje konkurs za radno mjesto Stručnjak/inja za sadržaj i društvene mreže.

U nastavku su uslovi i opis radnog mjesta.

Osnovni zadaci uključivat će:

• Komunikaciju i praćenje rada s izabranim vijećnicama i vijećnicima, zastupnicama i zastupnicima;

• Proizvodnja sadržaja za društvene mreže Naše stranke (fotografije, infografike, video sadržaj);

• Vođenje i održavanje društvenih mreža Naše stranke (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube);

• Obavljanje svih drugih poslova u okviru svoje pozicije koje mu/joj povjeri rukovodstvo stranke u skladu sa Zakonom i Statutom Naše stranke.

Uslovi angažmana:

• Angažman u trajanju od 40 sati sedmično (može uključivati i rad vikendom);

• Mjesto rada: Sarajevo (putovanja po BiH u skladu s potrebama);

• Način angažmana: ugovor o radu na određeno vrijeme.

Uslovi koje kandidat/kinja treba da ispunjava su:

• završena srednja stručna sprema, poželjno VSS;

• poznavanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru;

• osnovno poznavanje političkog sistema BiH i političke situacije u BiH;

• izražene komunikacijske sposobnosti te izražene sposobnosti rada u timu uz superviziju nadređenih;

• iskustvo u vođenju društvenih mreža;

• znanje korištenja alata za proizvodnju sadržaja;

• poželjno iskustvo na sličnim pozicijama.

Rok i način prijave

Rok za prijem prijava je 9. 6. 2021. Prijava treba sadržavati:

• motivacijsko pismo (maks. 300 riječi);

• CV (informacije o obrazovanju, dosadašnjem radnom i volonterskom iskustvu itd; maks. 2 stranice);

• drugi dokumenti po izboru kandidata/kinje.

Prijave treba isključivo slati putem maila na adresu [email protected] sa naznakom: «PRIJAVA NA KONKURS». Kandidati/kinje koji/e prođu u uži krug selekcije biće pozvani/e na razgovor.