Naša stranka | Kenan Đonko: Uz pomoć aplikacije do zdravije životne sredine
Kenan Đonko: Uz pomoć aplikacije do zdravije životne sredine

Kenan Đonko: Uz pomoć aplikacije do zdravije životne sredine

22.09.2020.

Kenan Đonko iz lokalnog odbora Naše stranke Novi Grad uputio je inicijativu za izradu i stavljanje u upotrebu mobilne aplikacije EKO Novi Grad.

„Cilj aplikacije jeste jednostavno prijavljivanje svih radnji koje su protivne komunalnim propisima i koje direktno utječu na kvalitet života i ekologiju. Kroz aplikaciju bi se prijavljivale lokacije gdje se lože gume i plastika, nalazi nepropisno odložen otpad, opasni otrovi, nepropisno parikirani automobili na zelenim površinama, itd.

Aplikacija bi imala mogućnost uploada slike sa terena, sa automatskim unosom sporne lokacije, putem GPS-a, uz mogućnost ubacivanja i opisa lokacije. Prijava bi se mogla slati na različite adrese (JKP RAD, JKP PARK, MUP).

Vlasnik aplikacije mora biti Općina Novi Grad, odnosno Grad ili Kanton, ako se viši nivoi vlasti odluče na njeno uvođenje.

Sam razvoj aplikacije ne bi trebao koštati više od nekoliko hiljada KM, ali je potrebno u svakom slučaju tražiti dostavu ponuda od strane developera, uz definisanje maksimalne cijene za razvoj“, rekao je Đonko u obrazloženju svoje inicijative.

 

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!