Naša stranka | Kakanj: Ograđujemo se od jednostrane Odluke načelnika o sufinansiranju boravka djece u vrtićima
  • Početna
  • Novosti
  • Kakanj: Ograđujemo se od jednostrane Odluke načelnika o sufinansiranju boravka djece u vrtićima
Kakanj: Ograđujemo se od jednostrane Odluke načelnika o sufinansiranju boravka djece u vrtićima

Kakanj: Ograđujemo se od jednostrane Odluke načelnika o sufinansiranju boravka djece u vrtićima

14.10.2021.

Izražavamo neslaganje sa načinom donošenja odluka koje se direktno tiču budžeta građana. Smatramo da komisiju za izradu kriterija za subvencioniranje boravka djece u vrtićima, pored članova koje imenuje načelnik, trebaju činiti i predstavnici roditelja i predstavnici predškolskih ustanova. A činjenica je da javnost ni ne zna ko je u komisiji koja je odluku pripremila po načelnikovim instrukcijama. Dakle, ovo je još jedan pokazatelj isključivog donošenja odluka načelnika bez jasne vizije i strategije, ovaj put, o značaju predškolskog odgoja i obrazovanja.

Pored kriterija prema kojima većina roditelja neće ostvariti pravo niti na jedan vid subvencije, smatramo da nova Odluka sadrži stavke koje dodatno opterećuju budžet roditelja kroz samo apliciranje za subvencije, jer bi većinu potrebne dokumentacije mogao zamijeniti ugovor koji su roditelji već potpisali sa predškolskom ustanovom. Osim toga, zanemareno je da roditelji djece koja pohađaju vrtiće imaju konstantne mjesečne troškove kroz učešće u nabavci pelena, ubrusa, vlažnih maramica, olovaka, bojica, papira,.. Sve ovo je trebalo uzeti u obzir prilikom formiranja cijena boravka djece u vrtićima kao i prilikom izrade kriterija za subvencioniranje boravka djece u vrtićima.

Zato insistiramo da se donošenju ovakvih akata pristupa ozbiljnije i da se oni donose  na sjednicama Vijeća uz mogućnost aktivnog učešća u raspravi svih zainteresovanih za njihovo donošenje. Tek tada bismo mogli govoriti o pravičnijim, solidarnijim i korektnijim kriterijima.