Naša stranka | Jasmin Hušić: Rezolucija za poboljšanje stanja u zdravstvu USK
Jasmin Hušić: Rezolucija za poboljšanje stanja u zdravstvu USK

Jasmin Hušić: Rezolucija za poboljšanje stanja u zdravstvu USK

13.12.2022.

Dugo već traju pritužbe građana na zdravstveni sistem u Unsko-sanskom kantonu. Kulminirale su smrću Envera Pajazetovića iz Velike Kladuše čiji uzrok građani vide u neadekvatnom postupanju medicinskih radnika. Tim ovodom Jasmin Hušić, zastupnik Naše stranke u Unsko-sanskom kantonu, podnio je Rezoluciju o unapređenju zdravstva u USK.

„Rezolucija predviđa sistemski pristup rješavanju brojnih problema u zdravstvu kao što je postizanje odgovornosti svih koji učestvuju u pružanju zdravstvenih usluga, ali i stvaranju adekvatnih i kvalitetnih pretpostavki za njihov rad.

Esencijalni cilj Rezolucije je stvaranje pretpostavki za očuvanje života i zdravlja naših građana“, rekao je Hušić.

Rezolucija sadrži oko 20 zahtjeva a za realizaciju većeg dijela tih zahtjeva trebala bi se pobrinuti Vlada USK. Neki od tih zahtjeva su: Poboljšanje uvjeta rada zdravstvenih radnika, unaprjeđenje materijalno-tehničkih uvjeta (medicinska oprema i aparatura, sanitetska vozila i dr.) pružanja zdravstvenih usluga, proširenje kapaciteta i vrste zdravstvenih usluga. Također, svi nadležni, od ministra zdravstva do direktora zdravstvenih ustanova pozivaju se da  podignu na višu razinu kontrolu i nadzor unutar svoga djelokruga rada i adekvatno sankcionišu propuste u radu.

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!