Naša stranka | Ibrahim Delić: Lijekovi za COVID-19 uvršteni na esencijalnu listu u BPK
Ibrahim Delić: Lijekovi za COVID-19 uvršteni na esencijalnu listu u BPK

Ibrahim Delić: Lijekovi za COVID-19 uvršteni na esencijalnu listu u BPK

06.05.2021.

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona usvojila je inicijativu Ibrahima Delića, zastupnika Naše stranke, da se Tocilizumab, Clexane te drugi lijekovi koji se koriste u procesu liječenja teških kliničkih slika pacijenata oboljelih od COVID-19 uvrste na esencijalnu listu lijekova u bolničkoj i kućnoj zdravstvenoj zaštiti Bosansko-podrinjskog kantona.

„Dosadašnja iskustva govore da su se lijekovi Tocilizumab i Clexane pokazali kao efikasni u procesu liječenja teških COVID-19 pacijenata. Međutim,s građani su ih prinuđeni sami kupovati po cijeni od nekoliko hiljada KM kad budu pušteni na kućno liječenje uz daljnju obavezu uzimanja terapije koja sadrži te lijekove. Uvrštavanjem lijekova na esencijalnu listu, životi naših sugrađana neće ovisiti o njihovim materijalnim mogućnostima. Svima moramo osigurati maksimalne dostupne kapacitete i jednake mogućnosti u borbi za život“, kaže Delić.