Naša stranka | Enita Nakaš: Ne može ad hoc inicijativa o skraćenju časova mijenjati zakon
  • Početna
  • Novosti
  • Enita Nakaš: Ne može ad hoc inicijativa o skraćenju časova mijenjati zakon
Enita Nakaš: Ne može ad hoc inicijativa o skraćenju časova mijenjati zakon

Enita Nakaš: Ne može ad hoc inicijativa o skraćenju časova mijenjati zakon

31.03.2023.

Enita Nakaš iz Naše stranke, članica Komisije za obrazovanje u Kantonu Sarajevo, reagovala je povodom odluke ministrice Naide Hota-Muminović kojom će povodom ramazana biti skraćeni časovi u osnovnim i srednjim školama a na osnovu inicijative zastupnika Muamera Bandića. Odluka o skraćenju časova stigla je na adrese svih škola.

Nakaš upozorava da provođenje takve inicijative ne bi bilo u skladu sa zakonom:

“Skraćenje časova je zakonski neprovedivo jer Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju KS jasno definira trajanje časa u članu 36: ‘Nastavni čas u osnovnoj školi traje 45 minuta, a u centrima 40 minuta, osim ako nastavnim planom nije drukčije određeno.’” Nastavni plan je nemoguće mijenjati pred kraj školske godine.

Ministrica po Zakonu samo u izuzetnim okolnostima može skraćivati ili produživati časove, ali ramazan to nije: “trebalo je to učiniti na početku školske godine, u skladu sa zakonskom procedurom”, izričita je Nakaš.

Nakaš kaže i to da se inicijativa zastupnika Bandića neosnovano interpretira kao zahtjev za skraćenjem časova: “Analiziranjem inicijative jasno se vidi da se radi o jednostranom i neosnovanom tumačenju onoga što se traži a to je skraćenje časova, jer se u inicijativi traži slobodno vrijeme za obavljanje iftara. Takvim tumačenjem javnost je dovedena u zabludu i snažno polarizirana što mora biti popravljeno.”

Na kraju Nakaš ističe: “Izmjene Zakona moraju ići prema procedurama koje su transparentne te da svakako i Komisija mora biti upoznata s izmjenama Zakona i dati svoje mišljenje na iste, a ne ad hoc kroz skupštinske klupe.

Odluka ministrice direktno utiče na hiljade djece, na njihove roditelje, na prosvjetne radnike, u konačnici, na cijelo društvo. Takve odluke moraju imati daleko ozbiljniju podlogu od jedne inicijative koja, uz dužno poštovanje zastupniku Bandiću, motive nema u obrazovanju i koja problem kojim želi da se bavi ne sagledava iz svih neophodnih uglova.“

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!